Zelfkritiek, depressie en autonomie-ondersteuning

Een nieuw onderzoek van Theodore Powers en zijn collega’s kijkt naar de relatie tussen zelfkritiek en depressie en in hoeverre autonomie-ondersteuning kan helpen om depressieve symptomen te verminderen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Zelfkritiek

Onder zelfkritiek vallen verschillende dingen zoals negatieve gedachten over jezelf, schaamte en de angst dat je de goedkeuring van anderen verliest doordat je niet voldoet aan hun verwachtingen.

Eerder onderzoek heeft getoond dat zelfkritiek of zelfkritisch perfectionisme samenhangt met diverse problemen en stoornissen zoals depressie (bijv. Werner et al., 2019).

Sociale ondersteuning

Sociale ondersteuning kan belangrijk zijn om de negatieve gevolgen van zelfkritiek te verminderen. Maar de effectiviteit van sociale ondersteuning lijkt af te hangen van de manier waarop deze geboden wordt.

Autonomie-ondersteuning vs. directieve steun

Twee vormen van steun die sterk contrasteren met elkaar zijn autonomie-ondersteuning en directieve steun.

  • Autonomie-ondersteuning houdt in dat iemands gevoelens en perspectief worden erkend, dat wordt afgezien van overmatige controle en druk, en dat keuzes en opties worden aangemoedigd.
  • Directieve steun daarentegen (een controlerende stijl van ondersteunen) betreft goedbedoelde pogingen tot steun die niettemin als opdringerig of controlerend kunnen worden ervaren, zoals herhaalde herinneringen of voorwaardelijke loftuitingen.

Eerdere onderzoeken hebben vele voordelen getoond van autonomie-ondersteuning, zowel voor de gever van de steun als de ontvanger). Ook zijn er aanwijzingen dat autonomie-ondersteuning negatief correleert met depressie.

Onderzoek Powers et al. (2022)

Powers et al. (2022) onderzochten gedurende de COVID-19 pandemie de relaties tussen zelfkritiek, depressie en autonomie-ondersteuning bij 283 studenten. Ze verwachtten ten eerste dat zelfkritiek gerelateerd zijn aan toegenomen depressie na verloop van tijd.

Ten tweede verwachtten ze dat autonomie-ondersteuning gerelateerd zou zijn aan minder depressie (terwijl meer directieve steun niet gerelateerd zou zijn aan depressie).

Ten derde verwachtten ze dat de relatie tussen zelfkritiek en depressie zou gemodereerd worden door autonomie-ondersteuning. Dit betekent dat personen die meer zelfkritiek hebben en meer autonomie-ondersteuning ervaren minder depressieve symptomen zouden ervaren.

Resultaten

De resultaten lieten zien dat zelfkritiek de kwetsbaarheid voor stressvolle gebeurtenissen zoals een pandemie vergroot. Zelfkritische individuen hebben een grotere kans op het ontwikkelen van depressieve symptomen.

Verder vonden zij dat autonomie-ondersteuning negatief samenhing met depressie. Tevens toonden de resultaten dat autonomie-ondersteuning de relatie tussen zelfkritiek en depressie modereerde.

Met andere woorden: zelfkritische individuen die veel autonomie-ondersteuning ontvingen, kregen minder depressieve symptomen.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (5)
  • Bruikbaar (2)