Is de wereld minder democratisch aan het worden?

De laatste jaren is er veel gesproken over een toenemende druk, in vele landen, op de democratie. In de Verenigde Staten, een bakermat van de democratie, is al vele jaren een afbrokkeling van de democratie aan de gang, een proces dat alleen maar erger is geworden onder het presidentschap van Donald Trump. In veel andere landen is er ook sprake van de opkomst van populistische politici met autocratische neigingen. Een voorbeeld in ons land is Thierry Baudet en zijn collega’s van FVD.

Is het waar dat democratieën onder druk staan? Is het echt zo dat de wereld minder democratisch aan het worden is? Een artikel van Bastian Herre (2022) zet de cijfers op een rijtje.

Trainingen Progressiegericht Werken

Het wat en waartoe van democratie

Voordat we kijken naar het antwoord op de vraag, staan we kort stil bij wat democratie is en waarom democratie belangrijk is. In een democratie kunnen burgers hun politieke voorkeuren uiten en hun bestuurders kiezen. In een stabiele democratie is sprake van regels en instituties die de macht van bestuurders begrenzen.

De afgelopen 200 jaar is het aantal democratieën in de wereld gestaag gegroeid. Dit is een goede zaak want burgers in democratieën zijn over het algemeen welvarender, gezonder, tevredener met hun leven en beter opgeleid (lees meer) dan burgers in niet-democratieën. Ook zijn democratische landen minder vaak in oorlogen verwikkeld.

Is de wereld minder democratisch aan het worden?

Bastian Herre (2022) beantwoordt de vraag of democratie afneemt met een volmondig ja. Hij stelt op grond van zijn onderzoek de volgende dingen vast over de trend in de laatste jaren:

  1. Het aantal democratieën is afgenomen (zie grafiek)
  2. Minder mensen leven in democratieën (zie grafiek)
  3. Landen en burgers hebben minder democratische rechten (zie grafiek)
  4. Meer landen zijn aan het autocratiseren (zie grafiek) en meer mensen leven in deze landen (zie grafiek)
  5. De afname in democratie is substantieel maar beperkt en de mate hangt af van de manier van meten

Herre legt uit dat de wereld eerder dergelijke periodes van terugvallen in democratie gehad heeft (in de jaren ’30 en ’60/’70) en te boven is gekomen.

Conclusie

Er is werk aan de winkel. Niet alleen moeten we de schouders zetten onder het redden van de democratie, we moeten ons inspannen om het democratisch gehalte te verhogen (lees ook dit en dit).

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (3)