Hoe wiskundeangst bij ouders hun betrokkenheid bij het onderwijs van hun kinderen kan beïnvloeden (en hun prestaties)

Een nieuw onderzoek laat een interessante link zien tussen de mindsettheorie en de zelfdeterminatietheorie. Dajung Diana Oh en haar collega’s onderzochten hoe wiskundeangst van ouders samenhangt met een controlerende dan wel autonomie-ondersteunende betrokkenheid bij het onderwijs van hun kind.

Trainingen Progressiegericht Werken

Wiskundeangst

Nogal wat mensen hebben een zekere angst voor het vak wiskunde. Deze angst voor wiskunde heeft meestal te maken met een statische mindset ten aanzien van wiskunde. Deze statische mindset is de overtuiging wiskunde aanleren vooral een kwestie van aanleg is en dat je die aanleg zelf mist.

Onderzoek Oh et al. (2022)

Oh et al. (2022) deden een onderzoek (N = 562) naar de effecten van angst van ouders op de manier waarop ze betrokken zijn bij het wiskundeonderwijs van hun kinderen. Tevens werden de wiskundeprestaties van de kinderen bijgehouden.

Ouders rapporteerden over hun wiskunde angst en over hun controlerende en autonomie-ondersteunende betrokkenheid bij het wiskundeonderwijs van hun kinderen. Tevens werd hun stijl van begeleiden geobserveerd.

Op hetzelfde moment en een jaar later werden de wiskundeprestaties van de kinderen in kaart gebracht.

Resultaten

De onderzoekers vonden de volgende resultaten:

  • Ouders met een grotere wiskundeangst bleken meer controlerend betrokken bij het wiskunde onderwijs en minder autonomie-ondersteunend bij kinderen die slechter presteerden in wiskunde
  • Controlerend ouderschap voorspelde lagere wiskundeprestaties een jaar later later bij deze kinderen

Conclusie

De bevindingen suggereren dat wiskunde-angstige ouders geneigd zijn om met kinderen die worstelen met wiskunde praktijken te gebruiken die hun wiskundeprestaties verder ondermijnen. Dit kan een onconstructieve cyclus creëren voor het leren van wiskunde door kinderen.

In dit onderzoek is wiskunde als voorbeeld genomen omdat dit een vak is waarover bij veel mensen angst bestaat. Maar het lijkt me dat de bevindingen net zozeer op kunnen gaan voor andere vakken.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (0)