Wat is het effect van hoe ouders feedback geven op de prestaties van hun kinderen?

Wat is het effect van hoe ouders feedback geven op de prestaties van hun kinderen? Is het verstandig om de intelligentie van je kind te prijzen als het een hoog cijfer heeft gehaald? En hoe reageer je als je kind met een onvoldoende thuiskomt? Zeg je iets over de capaciteiten van je kind? Of is het verstandiger iets te zeggen of vragen over hoe je kind heeft geleerd. Een nieuw onderzoek van Barger et al. (2022) geeft enkele nuttige antwoorden.

Trainingen Progressiegericht Werken

Onderzoek van Mueller & Dweck

Een klassiek onderzoek binnen de mindsettheorie van Claudia Mueller & Carol Dweck (1998) heeft laten zien dat de manier waarop kinderen feedback krijgen hun prestaties kan belemmeren. In experimenten toonden zij aan dat het geven van persoonscomplimenten (of eigenschapscomplimenten) ertoe leidt dat kinderen:

  • meer gericht werden op het etaleren van hun capaciteiten
  • na falen uitdagingen gingen vermijden
  • vervolgens minder plezier hadden in uitdagende taken
  • minder goed gingen presteren

Onderzoek naar feedback door ouders

Er is aardig wat onderzoek gedaan naar feedback van ouders op successen die hun kinderen hebben behaald. Minder onderzoek is gedaan naar ouderfeedback na falen van hun kinderen.

Barger et al. (2022) deden een onderzoek waarbij ze de effecten van persoonscomplimenten en procescomplimenten over wiskundeprestaties door ouders aan hun kinderen vergeleken. Tevens maten zij de overtuigingen van ouders en kinderen over wiskunde: of het iets is dat je kunt leren door inspanning (dit heet een groeimindset) of iets dat je alleen kunt leren als je aanleg hebt (dit heet een statische mindset).

Het huidige onderzoek maakte gebruik van een nieuwe ouderrapportagemaat om de persoons- en procesresponsen van ouders op succes en falen van kinderen in wiskunde te onderzoeken. Dit meetinstrument maakte een betrouwbaar onderscheid tussen de persoons- en procesreacties van ouders.

De resultaten waren:

  • Persoonsgerichte reacties kwamen minder vaak voor dan procesgerichte reacties
  • Persoonsgerichte reacties gingen minder vaak gepaard met een groeimindset over wiskunde en met de overtuiging dat je van fouten kunt leren
  • Hoe meer ouders persoonsgerichte reacties gaven op de wiskundeprestaties van hun kinderen (vooral op falen), hoe banger hun kinderen werden voor wiskunde, hoe meer ze uitdagende wiskundestof gingen vermijden en hoe slechter hun wiskundeprestaties een jaar later waren
  • Procesgerichte reacties voorspelden in dit onderzoek niet de prestaties van de kinderen

Conclusie

Dit onderzoek suggereert dat het verstandig is om als ouder persoonsgerichte opmerkingen (over intelligentie of aanleg) zoveel mogelijk te vermijden n.a.v. prestaties van je kind (in het bijzonder n.a.v. slechte resultaten).

Maar… voor ouders met een statische mindset is het voor de hand liggend om feedback te geven in persoonsgerichte termen. Daarom lijkt het verstandig om te investeren in het ontwikkelen van een groeimindset van ouders. Dit zal hen helpen hun feedback meer procesgericht te maken.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (4)
  • Bruikbaar (1)