Progressiegericht woordenboek


 Progressiedenken:

Een manier van denken waarbij je in het beoordelen van jezelf en anderen en in het stellen van doelen de nadruk legt op de bereikte en de gewenste progressie. Dit betekent bijvoorbeeld het volgende in de onderwijscontext: Bij progressiedenken ligt de focus op de progressie die de individuele leerling nodig heeft en boekt. Deze manier van denken (1) schept hogere verwachtingen, zowel bij de leraar als bij de leerling, (2) verhoogt het activiteitsniveau van de leerlingen en (3) verlaagt het stressniveau van leerlingen (Trudewind & Kohne, 1982; Rheinberg, 1979, Rheinberg & Krug, 2005).


Klik hier om meer te lezen over Progressiedenken

► Verwante begrippen: Progressie, Niveaudenken, Progressieprincipe, Progressiemonitoring, Groeimindset
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Impliciete zelfovertuigingen, Nudge, Wet van de remmende voorsprong, Progressiegesprekken, Evolutie


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.