Voorspellen motivatie en mindset levensuitkomsten van oudere mensen?

Recent onderzoek van Lee et al. (2020) brengt de zelfdeterminatietheorie en de mindsettheorie met elkaar in verband. Het onderzoek geeft inzicht in hoe mindset en motivatie relevant zijn voor een goed leven bij oudere mensen. Ook biedt het onderzoek inzicht in hoe de vervulling van psychologische basisbehoeften en mindset met elkaar samenhangen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Voorspellen motivatie en mindset levensuitkomsten van oudere mensen?

Veel onderzoek naar motivatie en mindset betreft op jonge mensen en richt zich op de onderwijscontext. De vraag is echter ook heel relevant hoe motivatie en mindset van toepassing zijn voor oudere mensen, zeker omdat onze samenleving een vergrijzende bevolking heeft (iets wat in ook vele andere landen speelt).

Variabelen

De onderzoekers namen bij 130 veertigplussers in Singapore vragenlijsten af waarbij ze de volgende constructen maten:

  1. Psychological need satisfaction: vervulling van de psychologische basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid.
  2. Creative Growth Mindset: creatieve groeimindset, betreft of mensen creativiteit als vastliggend of ontwikkelbaar zien (zie voorbeelden van items)
  3. Levensuitkomsten: a) Life adaptability, levensaanpassingsvermogen, het vermogen om je aan te passen aan veranderende levensomstandigheden, b) Satisfaction with Life, tevredenheid met je leven.

Resultaten

Via padanalyse vonden de onderzoekers dat zowel psychologische basisbehoeften en mindset relevant waren voor levensuitkomsten van oudere mensen. De onderstaande figuur vat de resultaten samen.

De behoefte aan competentie was een directe voorspeller was van levensaanpassingsvermogen, maar niet van tevredenheid met het leven. De behoefte aan verbondenheid voorspelde direct tevredenheid met het leven, maar niet levensaanpassingsvermogen. Behoefte aan autonomie voorspelde direct tevredenheid met het leven, maar ook indirect levensaanpassingsvermogen via creatieve groeimindset.

Discussie

Dit is niet een onderzoek om snel grote conclusies aan te verbinden al was het alleen maar omdat het een tamelijk kleine steekproef betrof. Maar de gedachte achter het onderzoek en de resultaten zijn wel interessant en de moeite van het repliceren waard. Het onderzoek lijkt een bevestiging te zijn voor de gedachte dat zowel de zelfdeterminatietheorie als de mindsettheorie ook voor oudere mensen relevant is.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (0)