Progressiegericht woordenboek


 Behoefte aan autonomie:

De behoefte om zelf te kunnen kiezen wat je doet, erachter te kunnen staan wat je doet, te kunnen doen wat je interessant of belangrijk vindt. Wanneer deze behoefte bevredigd wordt, ervaar je een gevoel van integriteit en sta je achter je gedrag, je gedachten en je gevoelens. Wanneer deze behoefte gefrustreerd wordt, ervaar je druk en conflict en heb je het gevoel dat je in een ongewenste richting wordt geduwd.


Klik hier of hier om meer te lezen over Behoefte aan autonomie

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Psychologische basisbehoeften, Basic Psychological Needs Theory, Behoeftenfrustratie, Autonome motivatie, ARC
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Mentale auto-immuniteit, Imposter syndrome, Naturaliseerfout, Tussenpersoonsdesign, Organisatiemindset-cultuurcyclus, Progressief Kapitalisme


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.