Voordelen van het hebben van een progressiegerichte buddy

Gisteren coachte ik via Zoom iemand die een paar jaar geleden een training progressiegericht coachen bij ons had gevolgd. Het gesprek was interessant en zij vond het leerzaam en nuttig. Aan het einde van het gesprek zei ze hoe waardevol ze progressiegerichte principes en technieken vond. Ze vroeg me of ik suggesties had voor hoe ze stap voor stap kon blijven werken aan het bijhouden en verdiepen van haar kennis en vaardigheden in progressiegericht werken. Ik gaf haar enkele suggesties. Voor geïnteresseerden: lees 3×5 tips om beter te blijven worden na de training progressiegericht werken. Over één van de onderwerpen die ik noemde wil ik hier iets meer zeggen: het hebben van een progressiegerichte buddy.

Trainingen Progressiegericht Werken

Progressiegerichte buddy’s

Het hebben van een buddy die ook bekend is met progressiegericht werken kan behulpzaam zijn om vooruit te blijven komen. Je kunt elkaar helpen en stimuleren om op een progressiegerichte manier met praktische problemen om te gaan. Hier zijn enkele suggesties voor wat je met je buddy kunt doen en enkele voordelen die dat kan brengen.

Hoe kun je contact hebben met elkaar?

Je kunt Je kunt op verschillende manieren contact met elkaar hebben:

 1. Via e-mail
 2. Telefonisch
 3. Via Zoom, Teams, o.i.d
 4. Face-to-face

Deze verschillende manieren om contact met elkaar te hebben, hebben ieder hun eigen voordelen en beperkingen. Om enkele voorbeelden te geven: Face-to-face is het meest intensief en vaak ook het leukst om te doen maar meestal iets minder gemakkelijk praktisch te regelen en wat meer tijdrovend. Via e-mail is het wat minder levendig en kun je minder gemakkelijk snel op elkaar inspelen maar het is wel gemakkelijker om geconcentreerd geschreven teksten uit te wisselen en becommentariëren.

Wat kun je met elkaar bespreken?

Hier zijn vier voorbeelden van wat progressiegerichte buddy’s met elkaar kunnen bespreken:

 1. Onder woorden brengen van wat je wilt gaan doen. Als je een uitdagende gesprek moet gaan voeren, een presentatie moet houden of een bijeenkomst moet leiden, kan het helpen om dit goed voor te bereiden. Het kan nuttig zijn om met je buddy voor te bespreken hoe je de betreffende sessie wilt gaan aanpakken en waarom je het zo wilt gaan aanpakken.
 2. Vragen om feedback en suggesties: het kan waardevol zijn om elkaar als buddy’s feedback en suggesties te geven op elkaars werk. Die feedback kan betrekking hebben op wat je hebt verteld op hoe je iets wilt gaan aanpakken maar ook op schriftelijke stukken of e-mails. Bij het geven van feedback kun je denken aan het plusje, het pijltje en het vraagteken. Het plusje gaat over wat je aanspreekt, het pijltje gaat over wat je denkt dat beter zou kunnen en het vraagteken gaat over wat je niet helemaal duidelijk is.
 3. Samen oefenen: samen oefenen met je buddy kan waardevol zijn. Als je bijvoorbeeld een uitdagend gesprek moet gaan voeren, kan het leerzaam zijn om dat van te voren met je buddy te oefenen. Hierbij kun je, als je wilt, gebruik maken van rolwisselingen.
 4. Samen reflecteren: ook kun je met je buddy terugkijken op wat je gedaan hebt. Je buddy kan je dan bijvoorbeeld vragen stellen over of het nuttig was, wat er vooral goed heeft gewerkt en hoe je dit is gelukt, over wat er naar jou idee beter had gekund en hoe je dit een volgende keer beter zou willen doen.

Voordelen van het hebben van een progressiegerichte buddy

Hier zijn enkele voordelen die het werken met buddy’s vaak heeft:

 1. Het zelf onder woorden brengen is alleen al leerzaam. Het moeten uitleggen van waar je mee worstelt, wat je van plan bent of wat je gedaan hebt alleen al kan nuttig zijn. Het uitleggen is een vorm van je gedachten ordenen die op zichzelf al leerzaam kan zijn. Alleen al door uit te leggen krijgen mensen vaak al iets meer overzicht en komen ze zelf al tot inzicht en ideeën.
 2. De klankbordfunctie is waardevol. Het krijgen van reacties van je buddy op wat je verteld hebt is vaak leerzaam. Via die reacties kun je merken of je dingen duidelijk verteld en kun je een idee krijgen over hoe een andere persoon jouw woorden interpreteert (en of dit overeenstemt met hoe jij ze bedoelde).
 3. Twee weten meer dan één. Wie progressiegericht werkt komt geheid wel eens in situaties waarin hij of zij niet goed weet hoe het aan te pakken of hoe te reageren op een lastige situatie. Door dit soort situaties met een buddy te bespreken kom je vaak toch op nieuwe ideeën. Twee weten meer dan één. Misschien heeft de ander persoon een ideetje waar jij niet aan gedacht had. Of misschien stelt de persoon jou net een vraag waardoor je zelf op een nieuw idee komt.
 4. Het hebben van een buddy houdt je aan de gang. Het maken van regelmatige afspraken met je buddy kan het effect hebben van een positieve stok achter de deur. Iedereen heeft weleens minder zin en laat dingen weleens een beetje versloffen. Maar door een afspraak met een buddy te hebben blijf je gemakkelijker aan de gang. Je bereidt je voor want je wilt de ander natuurlijk niet teleurstellen. En je moedigt de ander aan op het moment dat die dat net even nodig had.
 5. Herkenbaarheid helpt. Door situaties, plannen en worstelingen uit te wisselen met elkaar kom je erachter dat je vermoedelijk meer gemeen hebt met de ander dan je dacht. Iedereen heeft wel worstelingen, twijfels, teleurstellingen en dergelijke. Merken dat je tegen vergelijkbare problemen aanloopt kan al een zeker normaliserend effect hebben. Maar ook herkenbaarheid in het positieve is fijn en leerzaam. Merken dat hetzelfde soort dingen bij de ander goed werken als bij jou kan nog meer inzicht geven.

Wie kan je buddy zijn?

Hier zijn drie soorten personen die vaak geschikt zijn als buddy:

 1. Iemand die je bent tegengekomen in je eigen trainingsgroep. Tijdens onze trainingen progressiegericht werken, werken wij al met buddykoppels. Die blijven die na afloop van de training nogal eens contact met elkaar houden.
 2. Een collega uit je eigen organisatie. Veel organisaties hebben al meerdere mensen laten trainen in progressiegericht werken. Door een collega uit je eigen organisatie te kiezen als buddy, kun je als voordeel hebben dat die persoon goed met je mee kan denken op basis van zijn of haar kennis van de context.
 3. Een collega uit een andere organisatie. Het hebben van een buddy uit een andere organisatie kan ook goed werken. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn omdat die buddy misschien vanuit een  ander referentiekader met je meedenkt en je daardoor op onverwachte goede ideeën brengt.

Vraag: Heb jij al een progressiegerichte buddy? Zo ja, hoe bevalt het jou? Zo nee, misschien goed om het eens uit te proberen.

Wat vind je van dit artikel?
 • Bruikbaar (2)
 • Interessant (1)