Schriftelijke feedback geven via de plus, het pijltje en het vraagteken kan je feedback nuttiger en plezieriger maken.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Schriftelijke feedback kan nuttig zijn

Veel mensen ontvangen regelmatig schriftelijke feedback op iets wat ze zelf hebben geschreven. Schriftelijke feedback kan een belangrijke functie vervullen. Anderen hebben soms meer kennis en een ander perspectief waardoor je van hun feedback kunt leren. Ook kun je via feedback controleren of wat jij hebt geschreven duidelijk is en overkomt zoals je het hebt bedoeld.

Feedback kan demotiveren

Maar feedback kan soms onbedoeld een demotiverend effect hebben. Veel mensen die feedback geven hebben de neiging om wat klopt aan een tekst onbecommentarieerd te laten en alleen opmerkingen te maken over wat in hun ogen niet goed is. En soms doen ze dit ook nog – vast vaak met de beste bedoelingen – in gepeperde woorden. Zo herinner ik me dat ik eens, vele jaren geleden, een inleiding had geschreven voor een artikel dat ik samen met een wat oudere collega zou schrijven. De collega had in de kantlijn bij dit stuk geschreven “blabla”. Ze was nogal verbaasd over het feit dat ik hier gepikeerd over was. Maar dat was ik zeker. Ik had veel tijd in het stukje gestopt en dacht zelf dat het een prima stukje was en ik vond haar feedback irritant en weinig constructief.

Plusjes, pijltjes en vraagtekens

Naar aanleiding van deze ervaring heb ik veel nagedacht over hoe je feedback kunt geven die inhoudelijk relevant en bruikbaar is en die tegelijkertijd de ontvanger niet ontmoedigt of irriteert. Uiteindelijk ben ik uitgekomen op een manier van feedback geven die gebruik maakt van plusjes, pijltjes, en vraagtekens. Plusjes staan voor wat ik goed vind in de tekst (ik schrijf dat er uiteraard bij). De pijltjes zet ik bij dingen waarvan ik denk dat ze nog wat beter kunnen. Als ik ideeën heb over hoe het beter kan zet ik dat erbij. De vraagtekens zet ik bij dingen die me niet helemaal duidelijk zijn in de tekst.

Mail van een docent

Soms hebben wij cursisten in onze trainingen progressiegericht werken die als docent vaak feedback aan studenten moeten geven. Het komt nogal eens voor dat zij manieren om hun feedback aanpak te verbeteren omdat ze merkten dat studenten soms defensief of gedemotiveerd raakten door hun manier van feedback geven. De techniek van het plusje, het pijltje en het vraagteken spreekt hen vaak goed aan. Vorige week heb ik die techniek nog aangereikt aan zo’n docent. Gisteren ontving ik van hem een mailtje waarin hij schreef:

“Afgelopen trainingsbijeenkomst zijn we bezig geweest met constructief feedback geven. Ik ben nu al twee dagen producten van studenten aan het beoordelen en aan het toepassen waar we het over hebben gehad. De plus, het pijltje en een vraagteken. Ik zie nu zo duidelijk in dat ik op deze manier een daadwerkelijke bijdrage lever aan de ontwikkeling van de student. Soms is het even zoeken maar het maakt het beoordelen veel leuker.”

Plusjes vooral belangrijk bij beginners

Ik wil nog een kanttekening maken bij het geven van feedback. Er is onderzoek gedaan dat suggereert dat hoe ervarener en competenter iemand als is hoe meer die persoon vooral geïnteresseerd is in je feedback over wat er beter kan en in mindere mate in wat er al goed is. Beginners daarentegen, zouden volgens dat onderzoek wel graag willen horen wat er goed is aan wat ze hebben geproduceerd. Dit betekent waarschijnlijk dat de methode van de plus, de pijl en het vraagteken vooral heel goed werkt bij mensen die nog in het begin van hun ontwikkeling staan.

Vraag

Moet je weleens schriftelijke feedback geven? Probeer de aanpak van de plus, het pijltje en het vraagteken maar eens uit en laat me weten hoe het werkt.

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (9)
  • Bruikbaar (8)