Progressiegericht woordenboek


 Behoefte aan verbondenheid:

De behoefte om ons verbonden te voelen met anderen, ergens bij te horen, het gevoel te hebben dat anderen om jou geven en iets te kunnen betekenen voor anderen. Wanneer deze behoefte bevredigd wordt, voel je je verbonden met en belangrijk voor anderen. Wanneer deze behoefte gefrustreerd wordt, ervaar je een gevoel van vervreemding, uitsluiting en eenzaamheid.


Klik hier of hier om meer te lezen over Behoefte aan verbondenheid

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Psychologische basisbehoeften, Basic Psychological Needs Theory, Behoeftenfrustratie, ARC, Liefde
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Observatiesuggestie, Rationeel Optimisme, Inertie van overtuigingen, Intrinsieke motivatie, Mindsets over diversiteitsinitiatieven


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.