Progressiegericht woordenboek


 Liefde:

Liefde is een vrijwel universeel verschijnsel met een biologische achtergrond. Een psychologische theorie over liefde is Robert Sternbergs Driehoekstheorie van de Liefde. Deze theorie van de liefde stelt dat liefde bestaat uit drie componenten: 1) Intimiteit: verwijst naar gevoelens van nabijheid en verbondenheid; 2) Passie: verwijst naar de intensiteit van romantische aantrekkingskracht; 3) Betrokkenheid: verwijst naar de beslissing om een relatie in stand te houden. Volgens Sternberg kunnen deze drie componenten op verschillende manieren gecombineerd worden tot verschillende soorten liefde: volmaakte liefde, gekenmerkt door de aanwezigheid van alle drie de componenten; kameraadschappelijke liefde, gekenmerkt door intimiteit en toewijding maar zonder passie; verliefde liefde, gekenmerkt door passie maar zonder intimiteit en toewijding; en lege liefde, gekenmerkt door toewijding maar zonder intimiteit en passie.


Klik hier om meer te lezen over Liefde

► Verwante begrippen: Behoefte aan verbondenheid, Relationship Motivation Theory
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Positieve psychologie, Gedeelde intentionaliteit, Cynisme, Zelfregulatie, Intrinsieke motivatie


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.