Progressiegericht woordenboek


 Behoefte aan competentie:

De behoefte om ons effectief en capabel te voelen en beter te worden in de activiteiten waar we ons in ons leven mee bezig houden en die belangrijk voor ons zijn. Wanneer deze behoefte bevredigd wordt, voel je je in staat om je met een activiteit bezig te houden en zie je kansen om je vaardigheden en kennis toe te passen en ontwikkelen. Wanneer deze behoefte gefrustreerd wordt, ervaar je ineffectiviteit, een gevoel van mislukking en hulpeloosheid.


Klik hier of hier om meer te lezen over Behoefte aan competentie

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Psychologische basisbehoeften, Basic Psychological Needs Theory, Behoeftenfrustratie, Behoefte aan autonomie, Behoefte aan verbondenheid, Autonome motivatie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Resource replenishment, Integratieve emotieregulatie, Verhelderen, Praktijkleren, Brede achting


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.