Babij et al. (2023) keken naar de manier waarop onze mindset – onze overtuigingen over de veranderbaarheid van persoonlijke eigenschappen – de manier kan beïnvloeden waarop we kijken naar geestelijke gezondheid en de daaraan gerelateerde stigma’s.

Trainingen Progressiegericht Werken

Is groeimindset een tweesnijdend zwaard?

Wat de invloed van mindsets op stigmatisering is, weten we niet precies. Er zijn namelijk verschillende hypotheses over. Deze komen tot uiting in het tweesnijdend zwaard model. Dit model stelt dat een groeimindset, waarbij we geloven dat eigenschappen ontwikkeld kunnen worden, zowel positieve als negatieve effecten zou kunnen hebben op hoe we stigma’s waarnemen.

Twee mogelijke mechanismes

Het tweesnijdend zwaard model stelt dat iemand met een sterke groeimindset mogelijk meer vooroordelen heeft omdat deze persoon gelooft dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun situatie (schuldtoewijzing). Tegelijkertijd kan deze mindset ook leiden tot minder vooroordelen omdat men minder vasthoudt aan vaste categorieën of labels voor mensen (sociaal essentialistisch denken). Sociaal essentialistisch denken is het idee dat mensen inherent en onveranderlijk behoren tot bepaalde groepen, wat kan leiden tot vooroordelen.

Correlatiestudies: groeimindset gepaard met minder vooroordelen

Om dit te onderzoeken voerden de onderzoekers twee correlatiestudies uit met in totaal 671 deelnemers. De resultaten lieten zien dat een sterkere groeimindset over geestelijke gezondheid negatief correleerde met vooroordelen. Kortom: hoe meer mensen een groeimindset hadden, hoe minder ze vooroordelen hadden over mentale problemen. Dit effect was grotendeels te wijten aan een afname in sociaal essentialistisch denken en, verrassend genoeg, ook aan een afname in schuldtoewijzing.

Experimentele studies: gemengd beeld

In aanvullende studies werden deelnemers willekeurig toegewezen aan een onderzoeksgroep over geestelijke gezondheid of obesitas. Bij obesitas bleken groeimindsets gerelateerd te zijn aan een grotere schuldtoewijzing, waargenomen beheersbaarheid en vooroordelen. Bij geestelijke gezondheid waren groeimindsets echter geassocieerd met minder vooroordelen.

Conclusie

Bij mensen met een groeimindset is er een tendens om minder vooroordelen te hebben ten opzichte van mentale problemen. De tweesnijdend zwaard hypothese gaat dus niet op voor mentale problemen. Een groeimindset gaat gepaard met minder vooroordelen over mentale problemen.
Aan de andere kant, wanneer het gaat om obesitas, lijkt de groeimindset te resulteren in meer vooroordelen, wellicht omdat men denkt dat de persoon meer controle heeft over de situatie en er dus iets aan had kunnen doen.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)