Hieronder vind je een geordend overzicht van onderzoeksupdates op deze website van de afgelopen 2 maanden.

Trainingen Progressiegericht Werken

I. Mindsettheorie (lees meer)

Nr.LinkSamenvattingTrefwoorden
1LinkDit onderzoek van Handa et al. (2023) laat zien dat grote taalmodellen zoals ChatGPT effectief zijn in het coachen van leraren om groeimindset-ondersteunende taal te gebruiken. Zowel leraren als studenten vonden de model-gegenereerde uitspraken nuttig.Groeimindset-ondersteunende taal, ChatGPT.
2LinkOnderzoek van Schoneveld & Brummelman toont aan dat overdreven complimenten van leraren kunnen leiden tot negatieve stereotypen over de intelligentie van kinderen uit lage-SES-achtergronden.Overdreven complimenten, Lage SES
3LinkDit onderzoek van Gerber et al. (2023) toont aan dat een eenmalige groeimindset-interventie positieve effecten heeft op depressiesymptomen en emotionele regulatie bij autistische jongeren, maar niet op angst.Groeimindset, Autistische jongeren
4LinkOnderzoek van Wu & Cai toont aan dat stereotiepe overtuigingen over wiskundevaardigheden, voornamelijk overgebracht via leeftijdsgenoten, de prestaties van meisjes negatief beïnvloeden. Het effect ontstaat vroeg en vermindert inspanning en zelfvertrouwen.Stereotiepe overtuigingen, Peeromgeving
5LinkOnderzoek van Hoyt et al. toont aan dat een groeimindset over armoede leidt tot meer steun voor herverdeingsbeleid. De studie benadrukt het belang van mindset in beleid rondom armoede.Groeimindset, Herverdelingsbeleid
6LinkDit artikel van Kirsten Weir (2023) bespreekt wiskunde-angst, de oorzaken en gevolgen ervan, en biedt tips voor ouders en opvoeders. Het fenomeen kan al op jonge leeftijd ontstaan en wordt mede beïnvloed door maatschappelijke stereotypen.Wiskunde-angst, Groei-mindset

II. Progressie (lees meer)

Nr.LinkSamenvattingTrefwoorden
7LinkDit onderzoek van Leonard et al. (2023) toont aan dat kinderen tussen 4 en 6 jaar meer gemotiveerd zijn om uitdagingen aan te gaan als ze verbetering in hun prestaties zien. Constante prestaties werken demotiverend.Kindermotivatie, Prestatieverbetering

III. Zelfdeterminatietheorie (lees meer)

Nr.LinkSamenvattingTrefwoorden
8LinkDit onderzoek van Ma et al. (2022) toont aan dat autonomie-ondersteuning door leraren en een groeimindset bij adolescenten de externaliserende problemen verminderen. De effecten variëren per etniciteit, met een sterkere bufferwerking van groeimindset bij Hui-adolescenten.Autonomie-ondersteuning, Groeimindset
9LinkDit onderzoek van Ma et al. (2023) toont aan dat autonomie-ondersteuning door docenten samenhangt met positieve emotioneel-gedragsmatige profielen bij adolescenten. Meisjes profiteerden extra bij hoge autonomie-ondersteuning en groeimindset.Autonomie-ondersteuning, Groeimindset
10LinkDit onderzoek van Johansen et al. (2023) toont aan dat relevante leeroefeningen in STEM-vakken de autonome motivatie, vitaliteit en inzet van studenten in hoger onderwijs verhogen, gebaseerd op Zelfdeterminatietheorie.Relevantie, Leren
11LinkDit onderzoek van Bradshaw et al. (2023) benadrukt dat mentale gezondheid in ouderenzorg meer nodig heeft dan alleen fysieke interventies; autonomie is essentieel voor het welzijn van ouderen.Ouderenzorg, Autonomie

IV. Bias (lees meer)

Nr.LinkSamenvattingTrefwoorden
12LinkBallinger et al. (2023) introduceren ‘leken theorieën van diversiteitsinitiatieven’ met twee overtuigingen: Zero-sum beliefs en Win-win beliefs. Deze theorieën verklaren hoe de meerderheidsgroep reageert op diversiteitsbeleid.Diversiteitsinitiatieven, Zero-sum beliefs
13LinkOnderzoek van Lackner et al. (2023) onderzoekt het verband tussen zelfvertrouwen en wetenschappelijke kennis. Overmatig zelfvertrouwen is het hoogst bij mensen met gemiddelde kennis en deze groep staat het meest sceptisch tegenover wetenschap.Overmatig zelfvertrouwen, Wetenschaps-communicatie

V. Wijsheid (lees meer)

Nr.LinkSamenvattingTrefwoorden
14LinkDit onderzoek van Zhang et al. (2023) toont aan dat een toekomstgericht tijdsperspectief, vooral 30 jaar vooruit, wijs redeneren in interpersoonlijke conflicten verbetert. Eerst toekomstgericht denken verbetert ook huidig redeneren.Toekomstgericht tijdsperspectief, Wijs redeneren

VI. Overig/div

Nr.LinkSamenvattingTrefwoorden
15LinkDit onderzoek van Itzchakov et al. (2023) toont aan dat hoogwaardig luisteren tijdens meningsverschillen polarisatie en defensiviteit vermindert. Dit gebeurt via positiviteitsresonantie en niet-defensieve zelfreflectie.Hoogwaardig luisteren, Meningspolarisatie
16LinkDit onderzoek van Wang et al. (2023) concludeert dat een goed uitgebalanceerd plantaardig dieet het risico op type 2 diabetes, hart- en vaatziekten, kanker en algehele sterfte significant verlaagt.Plantaardig dieet, Chronische ziekten

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)