Progressiegericht woordenboek


 Cognitieve bias:

Een systematisch patroon van fouten in de manier waarop we als mensen waarnemen, redeneren en beoordelen. Het onderzoek naar cognitieve fouten werd een belangrijk onderzoeksgebied binnen de psychologie door het werk van Daniel Kahneman en Amos Tversky. Zij toonden aan dat mensen allerlei fouten maken in de manier waarop ze situaties inschatten, informatie verwerken, redeneren en oordelen.


Klik hier of hier om meer te lezen over Cognitieve bias

► Verwante begrippen: Cognitieve bias, Confirmation bias, Negativiteitsbias, Self-enhancement bias, Cognitieve dissonantie, Fundamentele attributiefout, Motivated reasoning
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Promotiedoelen, Valse dichotomie, Availability heuristic, Onderkennen van onzekerheid, Geluk


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.