Progressiegericht woordenboek


 Wijsheid:

Het verstandig omgaan met complexe levenssituaties, situaties waarin sprake is van ambigu├»teit, meerdere gezichtspunten, verschillende belangen, verschillende korte- en langetermijneffecten en voortdurende verandering. Manier van denken en handelen die nodig is voor het effectief omgaan met complexe, slecht gedefinieerde problemen die meestal veel emoties oproepen. Wijsheid kan worden omschreven als bestaand uit twee hoofdcomponenten die ieder weer enkele subcomponenten bevatten: 1. MORELE BASIS: a) evenwicht tussen eigen belangen en andere belangen b) streven naar waarheid (versus oneerlijkheid) c) ori├źntatie op gedeelde menselijkheid 2. EXCELLENTIE IN SOCIAAL-COGNITIEVE VERWERKING: a) context-aanpassingsvermogen (bijv. praktisch of pragmatisch redeneren, optimalisatie van gedrag naar het bereiken van bepaalde resultaten) b) perspectivisme (bijv. overwegen van diverse perspectieven, vooruitziende blik en langetermijndenken) c) dialectisch en reflectief denken (bijv. balanceren en integreren van standpunten, respecteren van tegenstellingen) d) epistemische bescheidenheid (bijvoorbeeld onbevooroordeeld / nauwkeurig denken, door illusies heen kijken, je eigen beperkingen begrijpen)


Klik hier of hier om meer te lezen over Wijsheid

► Verwante begrippen: Intellectuele nederigheid, Onderkennen van onzekerheid, Perspectief van anderen proberen te zien, Perspectieven integreren
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Soorten overtuigingen, Neerwaartse spiraal, Resource replenishment, Dubbele groeimindset, Theory of reasoned goal pursuit


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.