Progressiegericht woordenboek


 Attributietheorie:

Theorie uit de sociale psychologie over attributie, het proces waarmee individuen de oorzaken van gedrag en gebeurtenissen verklaren.


Klik hier om meer te lezen over Attributietheorie

► Verwante begrippen: Attributiestijlen, Capaciteitenattributie, Inspanningsattributie, Optimistische attributie, Pessimistische attributie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Progressiecontexten , Goal systems theory, Optimismevraag, Authority bias, Basic Psychological Needs Theory


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.