Onderzoek: groeimindsetinterventies door leraren werken

Onderpresteren op school is een hardnekkig probleem. Welke rol spelen de overtuigingen van leerlingen over de ontwikkelbaarheid van hun eigen capaciteiten hierin? En zijn deze overtuigingen te beïnvloeden? En welke rol kunnen leraren hierin spelen? Nieuw onderzoek geeft antwoorden.

Trainingen Progressiegericht Werken

De rol van mindset bij leren en presteren

Het werk van Carol Dweck en haar collega’s suggereert dat de mindset van leerlingen een belangrijke rol speelt in leren en presteren. Ze onderscheiden twee soorten mindsets: een groeimindset en een statische mindset. Een groeimindset is de overtuiging dat je intellectuele capaciteiten door effectieve inspanning kunt ontwikkelen. De statische mindset is de overtuiging dat je intellectuele capaciteiten niet of nauwelijks ontwikkelbaar zijn.

Het mindset-betekenissysteem

Dweck en haar collega’s hebben laten zien dat verschillende mindsets leiden tot verschillende soorten doelen, overtuigingen over inspanning, attributies van tegenslag en mate van volharding. Deze verschillen zijn in het onderstaande plaatje van het zogenaamde mindset-betekenissysteem weergegeven (zie ook):

Groeimindset-interventies werken in ondersteunende contexten

Eerdere onderzoeken hebben laten zien dat groeimindsetinterventies die via de computer aan leerlingen werden aangeboden positieve effecten hebben (lees meer). Ze kunnen de schoolprestaties van leerlingen verbeteren en de kans op uitval verlagen. Wel liet onderzoek tevens zien dat deze interventies alleen effectief zijn in leeromgevingen waarin de groeimindset wordt ondersteund (lees meer).

Groeimindsetinterventies door leraren kunnen werken

Tot nu toe waren er nog weinig onderzoeken die aantonen dat mindsetinterventies door leraren een positief effect hebben op de mindsets van leerlingen en daarmee op hun leren en presteren. In een nieuw onderzoek testten Tenelle Porter en haar collega’s de effecten van groeimindsetinterventies die door leraren werden gepleegd (Porter et al., 2022).

In hun onderzoek testten ze een interventie die was ontworpen om zowel overtuigingen over een groeimindset bij te brengen als een ondersteunende klasomgeving te creëren waar die overtuigingen zouden kunnen floreren (N = 1.996 studenten, N = 50 docenten). De interventie verbeterde de cijfers van worstelende studenten in de doelklas met 0,27 standaarddeviaties, of 2,81 procentpunten.

De effecten waren het grootst bij leerlingen van wie de docenten vóór de interventie een statische mindset onderschreven. Deze grootschalige, gerandomiseerde gecontroleerde studie toont aan dat interventies met een groeimindset winst kunnen opleveren als ze door leraren worden gegeven.

Betekenis

Onderwijs is belangrijk. Het kan in belangrijke mate bijdragen aan de de ontwikkeling en kwaliteit van leven van individuen. Statische mindsets over capaciteiten kunnen echter een psychologische bagage zijn die leren en presteren ondermijnen.

We hoeven ons hier echter niet bij neer te leggen. Interventies gericht op het opwekken van een groeimindset in combinatie met het ontwikkelen van een groeimindsetondersteunend klimaat in scholen kan bijdragen aan het verbeteren van het leren, presteren en welbevinden van worstelende leerlingen.

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (1)