3 Misverstanden over de groeimindset opgehelderd

In een kort artikel uit 2016 van Carol Dweck in de Harvard Business Review bespreekt ze enkele misverstanden over de groeimindset. Het artikel bevat tevens een korte animatie. Hieronder kun je de drie misvattingen die Carol Dweck in het artikel bespreekt lezen. Per misvatting geef ik een kort commentaar.

Trainingen Progressiegericht Werken

Misvatting 1: Ik heb altijd al een groeimindset gehad

Mensen verwarren vaak een groeimindset met flexibel zijn, open-minded zijn of een positieve houding hebben, kwaliteiten die ze denken altijd al te hebben gehad. Dweck benadrukt dat dit een valse groeimindset is; iedereen heeft eigenlijk een mix van zowel een groeimindset als een statische mindset, die voortdurend evolueert met ervaringen.

► Dit inzicht benadrukt het belang van het zien van een groeimindset als een continu ontwikkelingsproces. Het overstappen van een statische naar een groeimindset is geen eenmalige actie, maar een voortdurend proces van leren en groeien, wat een centrale notie is in progressiegericht werken.

Misvatting 2: Een groeimindset gaat alleen over het prijzen en belonen van inspanning

Carol Dweck stelt dat het niet alleen gaat om het belonen van inspanning, zowel in onderwijsinstellingen als in organisaties. Resultaten zijn belangrijk, en het is essentieel om niet alleen inspanning, maar ook leren en progressie te belonen. Dit benadrukt het belang van processen die tot deze resultaten leiden, zoals het zoeken naar hulp, het proberen van nieuwe strategieën, en het effectief gebruikmaken van tegenslagen.

► Carol Dweck wijs hier terecht op het belang van het focussen op leren en progressie. Haar perspectief past in die zin goed bij progressiegericht werken. Persoonlijk zou ik woorden als ‘prijzen’ of ‘belonen’ minder centraal stellen. Het om veel meer dan belonen. Denk aan praten over bereikte en gewenste betekenisvolle progressie, vragen stellen over progressie, monitoren van progressie, enzovoorts.

Misvatting 3: Het simpelweg aannemen van een groeimindset leidt tot positieve resultaten

Dweck benadrukt dat het hebben van missieverklaringen die waarden als groei, empowerment en innovatie bevatten, betekenisloos is als deze niet worden ondersteund door concreet bedrijfsbeleid. Organisaties moeten een groeimindset ondersteunen door passend risicogedrag aan te moedigen, te belonen voor geleerde lessen, samenwerking te bevorderen, en zich te committeren aan de groei van elk individu, zowel in woord als in daad.

► Mee eens. Het is gemakkelijk om de mond vol te hebben over groeien en leren. Dit is niet hetzelfde als feitelijk investeren in en ondersteunen van leren en groeien. Interessant vind ik hier dat Dweck het hier nadrukkelijk heeft over het belang van mindset voor organisaties. Soms denken mensen nog teveel dat de mindsettheorie alleen relevant is voor schoolgaande kinderen. Dat is niet zo. Het onderwerp is levenslang en in alle gebieden van het leven belangrijk.

De animatie

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (2)
  • Bruikbaar (1)