Groepszelfevaluatie verbetert motivatie in samenwerking in opleidingen

Een recent onderzoek door Kramer et al. (2024) belichtte de impact van groepszelfevaluatie. Het onderzoek vond plaats in de context van scholen, waarbij leerlingen betrokken waren bij samenwerkingsleerprojecten. Ze stelden zelf basisregels op voor hun samenwerking en evalueerden achteraf de naleving ervan.

Trainingen Progressiegericht Werken

Groepszelfevaluatie: zelf basisregels vaststellen

Groepszelfevaluatie hield in het onderzoek in dat de teamleden eerst zelf basisregels konden vaststellen voor hun samenwerking. Tijdens het onderzoek formuleerden teams regels die gericht waren op aspecten zoals:

  • wederzijds respect
  • eerlijke taakverdeling
  • open communicatie
  • punctualiteit
  • conflictresolutie
  • verantwoordelijkheid nemen
  • continu leren
  • betrokkenheid

Evaluatie en Reflectie

De leerlingen beoordeelden vervolgens zowel hun eigen inzet als die van hun teamgenoten op basis van deze regels. Dit proces versterkte niet alleen betrokkenheid en verantwoordelijkheid, maar legde ook de basis voor meer autonome motivatie.

Bevindingen: Groepszelfevaluatie verbetert Motivatie

Uit het onderzoek bleek een duidelijke link tussen groepszelfevaluatie en een toename in geïnternaliseerde motivatie. Geïnternaliseerde motivatie is het type motivatie waarbij je achter het doen van activiteiten staat omdat je het nut of belang ervan snapt en onderschrijft. Teams die zelfevaluatie toepasten, ervoeren een groter gevoel van autonomie, verbondenheid en competentie. Deze elementen zijn essentieel voor effectieve samenwerking binnen een leeromgeving. De aanpak hielp ook bij het aanpakken van teamdisfunctie, door teamleden meer controle en invloed te geven.

Toepassingen

Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten voor het verbeteren van samenwerkingsprojecten binnen opleidingen. Groepszelfevaluatie blijkt een effectieve methode te zijn om projecten waarin leerlingen samenwerken, effectiever en plezieriger te maken.

Hoewel het onderzoek zich richtte op de onderwijscontext, is het de moeite waard te overwegen of groepszelfevaluatieprocessen ook voordelen kunnen bieden in teams binnen organisaties. Regelmatig blijkt dat wanneer teams zelf regels kunnen vaststellen, ze meer geneigd zijn zich aan deze regels te houden en deze als zinvol en effectief te beschouwen.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (1)