Depressie onder jongeren is een serieus probleem. Jongeren met depressie hebben niet altijd gemakkelijk toegang tot zorg. Tijdens de De COVID-19-pandemie is het risico op depressie bij jongeren vermoedelijk toegenomen. Onderzoekers Jessica Schleider et al. (2021) gingen op zoek naar gemakkelijk toegankelijke en snel werkende interventies voor deze doelgroep.

Trainingen Progressiegericht Werken

Korte zelf-uitvoerbare interventies

Ze zetten een gerandomiseerde gecontroleerde studie online op, waarin diverse interventies bestaande uit een enkele sessie (Single-Session Interventions, SSI’s) uitprobeerden. Deze SSI’s konden zelf op de computer worden afgenomen door de jongeren en duurden een half uur.

Gedragsgericht of Mindsetgericht vs controlegroep

Aan het onderzoek deden jongeren mee met verhoogde depressie (N = 2.452, leeftijden 13-16). Zijn werden random toegewezen aan één van de 3 SSI’s:

  1. Gericht op gedrag: een SSI voor gedragsactivering
  2. Gericht op een groeimindset: een SSI die leert dat eigenschappen kneedbaar zijn
  3. Een ondersteunende controle (een actieve controlegroep) (https://osf.io/u4axs/.)

Gedragsgerichte SSI

De gedragsgerichte SSI (BA-SSI) omvatte 5 elementen: (1) Een inleiding tot de grondgedachte van het programma: dat het deelnemen aan op waarden gebaseerde activiteiten die plezier en prestatie opleveren, een sombere stemming en een laag zelfbeeld kan bestrijden; (2) Psycho-educatie over depressie, inclusief hoe gedrag gevoelens en gedachten vormt; (3) Een beoordeling van levenswaarden, waarbij jongeren belangrijke gebieden (familierelaties, vriendschappen, school of hobby’s) identificeren waaruit ze plezier en betekenis putten (of ooit putten); (4) Creatie van een activiteiten “actieplan”, waarin jongeren 3 activiteiten identificeren (van vooraf gegenereerde lijsten) en personaliseren (in begeleide oefeningen) om te streven naar verandering; en (5) een oefening waarin jongeren schrijven over voordelen die kunnen voortvloeien uit het deelnemen aan elke activiteit; een obstakel dat hen ervan zou kunnen weerhouden de activiteiten uit te voeren; en een strategie om geïdentificeerde obstakels te overwinnen. Interventiematerialen zijn hier beschikbaar: https://osf.io/ch2tg/

Groeimindsetgerichte SSI

De groeimindset-gerichte SSI (GM-SSI) omvatte: (1) een inleiding tot de hersenen en een les over neuroplasticiteit; (2) Getuigenissen van oudere jongeren die hun mening beschrijven dat eigenschappen kneedbaar zijn vanwege de plasticiteit van de hersenen; (3) Verdere verhalen van oudere jongeren, die tijden beschrijven waarin ze “groeimindsets” gebruikten om door te zetten tijdens sociale / emotionele tegenslagen; (4) Onderzoekssamenvattingen waarin wordt aangegeven hoe/waarom persoonlijkheid kan veranderen; en (5) Een oefening waarbij jongeren aantekeningen maken voor jongere leerlingen, waarbij ze wetenschappelijke informatie gebruiken om het vermogen van mensen om te veranderen uit te leggen. Interventiematerialen zijn hier beschikbaar: https://osf.io/a9uv2/

Effecten

De onderzoekers testten de effecten van elke SSI direct na de interventie (hopeloosheid, agency) en 3 maanden na de interventie (depressie, hopeloosheid, agency, gegeneraliseerde angst, COVID-gerelateerd trauma, restrictief eten). De effecten (vergeleken met de controlegroep) waren:

  1. beide actieve SSI’s verminderden de depressieve symptomen na 3 maanden (ds = 0,18);
  2. direct en na 3 maanden nam de hulpeloosheid af (ds = 0,16-0,28)
  3. de agency na direct na de interventie toe (ds = 0,15-0,31)
  4. restrictief eten nam af gedurende 3 maanden (ds = 0,12-17).
  5. Er kwamen verschillende verschillen tussen actieve SSI’s naar voren.

De resultaten bevestigen het nut van gratis online SSI’s voor adolescenten met hoge symptomen, zelfs in de COVID-19-context met hoge stress.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (0)