Ethisch leiderschap hangt samen met betrokkenheid en prestaties van werknemers

Wat is de rol van ethiek in leiderschap? Lee et al. (2019) deden twee onderzoeken (N= 92 en N=195) in Zuid Korea naar hoe ethisch leiderschap samenhangt met functioneren van werknemers en hoe het verschilt van enkele andere leiderschapsconcepten.

Trainingen Progressiegericht Werken

Ethisch leiderschap

Lee et al. beschrijven ethisch leiderschap als het vertonen van normatief gepast gedrag door de leider met als doel het ethisch gedrag van volgers te bevorderen. Dit kunnen ze doen door ethiek-gerelateerde boodschappen te communiceren; door ethisch gedrag te modelleren; door proactief te zoeken naar de input van volgers voor ethische kwesties; en door ethisch gedrag te stimuleren via consequenties.

Relatie met werknemersfunctioneren

Onethische praktijken in bedrijven van de laatste jaren hebben de aandacht voor het onderwerp van ethiek in leiderschap aangewakkerd. Hoewel deze onethische praktijken overal ter wereld plaatsvonden heeft onderzoek naar de effecten van ethisch leiderschap vooral nog in Westerse landen plaatsgevonden.

Dit Westers onderzoek heeft tot nu grofweg laten zien dat ethisch leiderschap positieve aspecten van werknemersfuntioneren voorspelt zoals betere taakprestaties en meer betrokkenheid bij de organisatie. In Aziatisch onderzoek werden deze resultaten niet eenduidig gevonden.

Rol van organisatiecommitment en verschil met andere leiderschapsconcepten

Lee et al. onderzochten de relaties tussen ethisch leiderschap, organisatiecommitment, taakprestaties en neiging om te vertrekken. Ze onderzochten tevens in hoeverre deze relaties verder gingen dan die van het full-range leiderschapsmodel (FRLM) en authentiek leiderschap. Verder onderzochten ze of de relatie tussen ethisch leiderschap en functioneren tot stand kwamen via een grotere organisatiecommitment.

Resultaten

De resultaten die Lee et al. vonden waren:

  1. Ook in deze Zuid-Koreaanse context werd de relatie tussen ethisch leiderschap en gewenste werknemersuitkomsten gevonden
  2. Deze relatie kwam tot stand doordat werknemers zich door het ethisch leiderschapsgedrag sterker gecommiteerd voelden aan de organisatie
  3. De relatie bleef overeind wanneer gecorrigeerd werd voor FRLM en authentiek leiderschap. Ethisch leiderschap voegt dus iets unieks toe.
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (3)