Hoe kunnen leidinggevenden intercollegiale hulp bevorderen?

Recent beschreef ik onderzoek van Kakkar & Sivanathan (2021) waaruit bleek dat dominant gedrag van leiders de neiging van ondergeschikten vermindert om elkaar te helpen in het werk. Bepaald gedrag van leiders kan ook juist het omgekeerde bewerkstelligen, dat medewerkers elkaar juist meer gaan helpen. Dit blijkt uit onderzoek van Zhang et al. (2020).

Trainingen Progressiegericht Werken

Intercollegiale hulp is waardevol

Dat medewerkers elkaar helpen heeft verschillende belangrijke voordelen. Het komt ten eerste de effectiviteit van individuen, teams en organisaties ten goede. Tweede draagt het bij aan de verbondenheid tussen medewerkers en hun werkplezier.

Hoe kunnen leidinggevenden intercollegiale hulp bevorderen?

Leidinggeven is een proces van sociale beïnvloeding. Leiders betrekken en mobiliseren medewerkers om doelen van de organisatie te bereiken. Een goede manier om anderen te beïnvloeden, is door voorbeeldgedrag. Zhang et al. vroegen zich af in hoeverre helpend gedrag van leiders zou kunnen bewerkstelligen dat medewerkers elkaar ook meer gaan helpen. Zij vroegen zich ook af of dit helpende gedrag ertoe zou leiden dat medewerkers meer tot bloei zouden komen op het  werk.

Onderzoek: helpen door leidinggevenden leidt tot hulpbereidheid van medewerkers

Gedurende vijf dagen volgden zij 74 deelnemers via mobiele telefoons gebruikt om gegevens te verzamelen met behulp van de  ervaringssteekproefmethode. Tijdens het onderzoek werden deelnemers gevraagd te reageren op items als “Vandaag was mijn leider/ik bereid om mij/mijn collega’s te helpen bij het oplossen van werkgerelateerde problemen”, “Vandaag was mijn leider/ik bereid om werkopdrachten voor mij/mijn collega’s op zich te nemen wanneer dat nodig was.”, “Vandaag zag ik mezelf voortdurend verbeteren” en “Vandaag had ik energie en spirit.”

De bevindingen van dit onderzoek waren als volgt. Helpend gedrag van leidinggevenden voorspelde helpend gedrag van medewerkers. Dit helpend gedrag van medewerkers voorspelde op zijn beurt weer hun floreren op het werk. De relatie tussen helpen door medewerkers en hun floreren werd gemodereerd door psychologische beschikbaarheid. De onderstaande figuur vat deze resultaten samen.

Reflectie

Leidinggevenden vervullen vele rollen. Een belangrijke rol van de leidinggevende is echter om medewerkers te helpen. Door zelf helpend gedrag te laten zien, kunnen leidinggevenden helpend gedrag bij medewerkers stimuleren. Dit leidt tot zowel taakgerichte als mensgerichte voordelen.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (7)
  • Bruikbaar (2)