Cijferloos Leren: Beter Leren, Minder Prestatiedruk

In het huidige onderwijssysteem, waarin cijfers vaak de boventoon voeren, groeit de bezorgdheid over de mentale gezondheid van studenten. De nadruk op prestaties heeft geleid tot een toename van stress en een competitieve sfeer die de intrinsieke motivatie en het welzijn van studenten kan ondermijnen. Cijferloos leren, een benadering die focust op het leerproces in plaats van op numerieke beoordelingen, biedt mogelijk een oplossing voor deze problemen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Het Onderzoek

Een team van onderzoekers, Kjærgaard et al. (2024), heeft het effect van cijferloos leren op de academische prestaties en motivatie van studenten onderzocht. Hun studie volgde studenten van de bacheloropleidingen Bedrijfskunde en Psychologie. Die studeerden volgens een systeem waarbij ze enkel beoordeeld werden op basis van ‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’, en daarbij uitvoerige feedback ontvingen over hun prestaties. De onderzoekers vergeleken deze aanpak met traditionele cijfermethoden om de invloed op latere academische resultaten, motivatie, en leerstrategieën te evalueren.

Belangrijkste Bevindingen

De resultaten van het onderzoek waren opmerkelijk. Studenten in het cijferloze systeem toonden een hogere mate van zowel intrinsieke als extrinsieke motivatie en waren minder geneigd om oppervlakkige leerstrategieën toe te passen. Meer intrinsieke motivatie betekent hier dat ze het leren leuker, interessanter vonden. Meer extrinsieke motivatie betekent hier dat ze het belang en nut van leren beter zagen.

Interessant genoeg waren er geen significante verschillen in de academische prestaties tussen studenten in het cijferloze programma en degenen die traditionele cijfers ontvingen, gemeten aan de hand van examencijfers in latere semesters en de kwaliteit van de bachelorscriptie.

De Waarde van Cijferloos Leren

Deze bevindingen suggereren dat cijferloos leren niet alleen de motivatie en het welzijn van studenten kan verbeteren, maar ook dat het hun academische prestaties niet hindert. Het onderstreept het potentieel van een onderwijsbenadering die zich meer richt op persoonlijke ontwikkeling en minder op competitie en cijferdruk.

Toepassing in de Praktijk

Voor docenten en studenten die geïnteresseerd zijn in het verkennen van cijferloos leren, zijn er verschillende manieren om deze benadering toe te passen. Begin met het integreren van meer formatieve feedback, focus op het leerproces, en moedig reflectie en zelfevaluatie aan. Workshops en trainingen over constructieve feedback en persoonlijke ontwikkelingsplannen kunnen waardevolle eerste stappen zijn.

Conclusie

Cijferloos leren vertegenwoordigt een spannende verschuiving binnen de onderwijsbeoordeling, die de potentie heeft om de leerervaring van studenten te veranderen. Het is geen universeel wondermiddel. Maar het biedt een waardevol alternatief dat de nadruk legt op groei, ontwikkeling en welzijn boven numerieke prestaties. Dit onderzoek vormt een belangrijke aanzet tot verdere discussie en exploratie van hoe we het onderwijs kunnen transformeren naar een systeem dat alle studenten ondersteunt in hun streven naar kennis en persoonlijke ontwikkeling.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (6)
  • Bruikbaar (1)