Progressiegericht woordenboek


 Extrinsieke motivatie:

Van extrinsieke motivatie is sprake wanneer je iets doet om iets gewensts te bereiken of iets ongewensts te voorkomen. Bij extrinsieke motivatie is er sprake van instrumentaliteit: de activiteit is een middel tot het bereiken van een uitkomst. Extrinsieke motivatie kan in min of meerdere mate geïnternaliseerd zijn. Wanneer extrinsieke motivatie weinig geïnternaliseerd is dan voer je de betreffende activiteit nadrukkelijk uit vanwege de consequenties van de activiteit (bijvoorbeeld straf of beloning). Wanneer extrinsieke motivatie meer geïnternaliseerd is dan voer je de activiteit uit omdat je hem zelf belangrijk vindt.


Klik hier of hier om meer te lezen over Extrinsieke motivatie

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Intrinsieke motivatie, Motivatiecontinuüm, Extrinsieke motivatie, Gecontroleerde motivatie, Organismic Integration Theory
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Mental contrasting, Fatalisme, Deep work, Zelfgeoriënteerd perfectionisme, Benjamin Franklin Effect


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.