Progressiegericht woordenboek


 Extrinsieke motivatie:

Van extrinsieke motivatie is sprake wanneer je iets doet om iets gewensts te bereiken of iets ongewensts te voorkomen. Extrinsieke motivatie kan in min of meerdere mate geïnternaliseerd zijn. Wanneer extrinsieke motivatie weinig geïnternaliseerd is dan voer je de betreffende activiteit nadrukkelijk uit vanwege de consequenties van de activiteit (bijvoorbeeld straf of beloning). Wanneer extrinsieke motivatie meer geïnternaliseerd is dan voer je de activiteit uit omdat je hem zelf belangrijk vindt.


Klik hier of hier om meer te lezen over Extrinsieke motivatie

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Motivatiecontinuüm, Extrinsieke motivatie, Gecontroleerde motivatie, Organismic Integration Theory
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Attributiestijlen, Basic Psychological Needs Theory, Procescomplimenten, Universele mindset, Perspectivisme


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.