Progressiegericht woordenboek


 Ondermijningseffect:

Het verschijnsel dat beloningen intrinsieke motivatie kunnen ondermijnen. Door het in het vooruitzicht stellen van de beloning kan de aandacht van de persoon verschuiven van hun intrinsieke reden (hun interesse) om de activiteit te doen naar een extrinsieke reden (de beloning). Binnen de zelfdeterminatietheorie wordt deze verschuiving een verschuiving van een internal perceived locus of causality (IPLOC) naar een external perceived locus of causality (EPLOC) genoemd.


Klik hier of hier om meer te lezen over Ondermijningseffect

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Intrinsieke motivatie, Gecontroleerde motivatie, Externe motivatie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Toewijding, Onvrijwllige cliënten, Probleeminductie, Flexibiliteitsmindset, Interesseverversing


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.