Slecht nieuws: hoe breng je het?

Slecht nieuws: hoe breng je het?

Gwenda Schlundt Bodien heeft een artikel geschreven over onderzoek naar hoe je slecht nieuws het beste kunt brengen. In dat artikel gaat ze in op vragen als hoe snel je het moet brengen en in hoeverre het nodig is het eerst in te leiden.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (2)

Docenten vergroten de agentische betrokkenheid van leerlingen

We gaven een training progressiegericht werken aan een groep docenten van een middelbare school. We vroegen hen om terug te denken aan en praten over een situatie die zij recent in een klas hadden meegemaakt die hen voldoening had gegeven. Hun gesprekjes leidden tot enkele interessante voorbeelden.

 

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (3)
 • Bruikbaar (2)

Kritiek van De Snijtafel op ‘De meeste mensen deugen’

Kritiek van De Snijtafel op 'De meeste mensen deugen'Een paar jaar geleden verscheen Rutger Bregmans boek De meeste mensen deugen. Het werd een regelrechte bestseller. Ik was nieuwsgierig naar het boek en heb het (grotendeels) gelezen. Maar ik besloot er op deze site geen artikel aan te wijden. De boodschap van het boek vond ik al met al niet overtuigend en daarmee het boek niet aanbevelenswaardig genoeg.

Reden om nu alsnog over het boek te beginnen, is dat er een uitgebreide kritiek op het boek is verschenen door Kasper C. Jansen en Simon Burgers op de Youtube-account De Snijtafel. Burgers en Jansen hebben hun kritiek verspreid over 11 afleveringen. Je kunt ze hier allemaal vinden. Ook heeft er een debat tussen Burgers en Jansen en Bregman plaatsgevonden in De Balie. Bregman erkende geen enkel kritiekpunt dat Jansen en Burgers naar voren brachten. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (16)
 • Bruikbaar (6)

Hoe mensen vallen voor fake nieuws (interview met Daniel Levitin)


 

Trainingen Progressiegericht Werken
Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

Het samenbrengen van verspreide bronnen van kennis

Niemand kan wat dan ook alleen. In alle onderdelen van het leven zijn we afhankelijk van het samenbrengen van de kennis die verspreid is over de verschillende mensen met wie we te maken hebben. Misschien kan dit zelfs een opluchting zijn, een gedachte die ons in zekere mate ontlast. Het hangt niet allemaal van ons alleen af of we progressie boeken. Progressie is altijd afhankelijk van het samenbrengen van verspreide bronnen van kennis. Bron

 

Trainingen Progressiegericht Werken
Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (3)
 • Bruikbaar (1)

Kunnen we elkaars authenticiteit goed inschatten?

authenticiteit

Authenticiteit wordt meestal gezien als iets goeds. Maar in hoeverre kunnen anderen aan ons zien hoe authentiek we zijn in een bepaalde situatie? En kunnen wij de mate van authenticiteit van anderen goed inschatten? Deze vragen worden beantwoord in een nieuw onderzoek.

 

Trainingen Progressiegericht Werken

 

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (4)
 • Bruikbaar (1)

“Wat heb je nodig?” is een overschatte vraag

In onze gesprekken met leidinggevenden, coaches en docenten horen we hen vaak de vraag noemen: “Wat heb je nodig?” Ook in oefeningen tijdens trainingen horen we mensen deze vraag vaak stellen. Een enkele keer kan deze vraag nuttig zijn maar meestal is het niet zo’n goed idee om deze vraag te stellen.

 

Trainingen Progressiegericht Werken

 

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Bruikbaar (18)
 • Interessant (14)

Slecht gestructureerde problemen

Slecht gestructureerde problemen zijn problemen waarbij sprake is van een aantal lastige kenmerken. Zo is er sprake van onvolledige, tegenstrijdige en onduidelijke informatie. Ook is er vaak onduidelijkheid over doelen. Daar komt nog eens bij dat betrokkenen het niet met elkaar eens zijn over hoe belangrijk het vraagstuk is en over wat er precies bereikt moet worden. Ook hebben betrokkenen vaak tegengestelde overtuigingen, meningen en belangen. En als klap op de vuurpijl kan er nog sprake van onderling wantrouwen zijn tussen betrokkenen.

Kennis en intelligentie kunnen wel helpen om slecht gestructureerde problemen op te lossen maar zijn hiervoor niet voldoende.

 

Trainingen Progressiegericht Werken

 

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (5)
 • Bruikbaar (0)

Het probleem van probleemanalyse

© 2004, Coert Visser

Iedereen heeft regelmatig te maken met problemen. Aandacht besteden aan problemen is niet alleen onvermijdelijk maar kan ook nuttig zijn. Met problemen kun je op uiteenlopende manieren omgaan maar deze zijn niet alle even effectief. Het maakt uit hoe je aandacht besteedt aan problemen. Dit artikel vergelijkt probleemanalyse, probleemontkenning en probleemonderkenning en pleit voor de laatstgenoemde aanpak.

 

Trainingen Progressiegericht Werken

 

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (2)

Logische consequenties toch als straf ervaren?

In reactie op mijn vorige artikel over de logische-consequentie-aanpak kwam een interessante vraag van een lezer:

“Ik begrijp het verschil tussen straffen en een logische consequentie. Ik kan me echter voorstellen dat in dit geval Henk de logische consequentie toch als straf ervaart. Helemaal voorkomen lukt misschien niet, maar hoe verklein je de kans dat dat gebeurt?”

Hier zijn enkele gedachten daarover.

 

Trainingen Progressiegericht Werken

 

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (1)

Schema van de logische-consequentie-aanpak

Stel je eens een situatie voor zoals deze:

Ellen is de leidinggevende van Henk. Henk is projectmedewerker. Hij heeft de taak om wekelijks gegevens over een groep klanten aan te leveren. Hij dient dit te doen via het softwarepakket Prosoft zodat Henks informatie snel en goed kan worden ingevoegd in de totale rapportage die wekelijks wordt aangeleverd aan de klant. Ellen heeft twee keer een stuurgesprek gehad met Henk omdat hij zijn gegevens regelmatig te laat inlevert of in een verkeerd format. Ondanks deze stuurgesprekjes is er onvoldoende progressie. Henk heeft nu opnieuw zijn gegevens in het verkeerde formatie aangeleverd. Hierdoor ontstaat er vertraging in het project en irritatie bij de klant. Ellen nodigt hem uit voor een gesprekje.

 

Trainingen Progressiegericht Werken

 

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (1)

We hebben allemaal het vermogen om te veranderen

We hebben als mensen allemaal het vermogen om te veranderen. Niet alleen kunnen we onze kennis, vaardigheden en gewoontes veranderen, we kunnen zelfs onze manier van denken, onze manier van kijken naar de werkelijkheid en onze gewoontes veranderen. Maar als andere mensen ons kritisch bevragen over onze meningen of zeggen dat onze keuze of mening niet juist is, kunnen we wel eens defensief reageren. We kunnen dan dingen zeggen als: “Ik respecteer jouw mening dus ik verwacht van jou dat je mijn mening ook respecteert! Ik ben vrij om mijn eigen keuzes maken net als jij!” Als we dat doen hebben we gelijk wat betreft onze vrijheid om zelf te kiezen. Bijna alles wat we doen is een persoonlijke keuze.

 

Trainingen Progressiegericht Werken

 

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (11)
 • Bruikbaar (6)

Plantaardige progressie

Twintig jaar gelden stopte ik met vlees eten omdat ik het gevoel had dat het beter was om geen vlees te eten dan om wel vlees te eten. De aanleiding om te stoppen was dat ik iets op tv had gezien over de manier waarop dieren in de bio-industrie werden behandeld. Mijn redenering was dat dit zinloze wreedheid tegen dieren was* omdat we ook goed kunnen overleven zonder vlees te eten.

Het stoppen met eten van vlees bracht enkele ongemakjes met zich mee. Er was nog geen groot aanbod aan vleesvervangers in de winkels. Daarnaast was het sociaal ongemakkelijk. Veel mensen vroegen waarom ik geen vlees meer at. Ook legden ze vervolgens dikwijls uit dat zij zelf vlees veel te lekker vonden om vegetariër te worden.

Trainingen Progressiegericht Werken

 

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (3)
 • Bruikbaar (3)

Cynisme ontmaskerd: de mythe van de intelligente cynicus

Cynisme is een houding waarbij je uitgaat van negatieve bedoelingen van andere mensen. Door de eeuwen heen zijn cynici gezien als intelligenter dan andere mensen. In de klassieke oudheid werden cynische filosofen als Diogenes als briljant gezien. Ook schrijvers en filosofen van een paar honderd jaar geleden zagen cynici als mensen die scherper zicht op de werkelijkheid hadden dan normale mensen. In fictie werden en worden cynische figuren vaak geportretteerd als minder sociaal maar als geniaal (denk aan Sherlock Holmes).

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (5)
 • Bruikbaar (0)

Elon Musk

In 1993 schreef Alfie Kohn: “Er is een tijd om de gratie en de overtuigingskracht van een invloedrijk idee te bewonderen, en er is een tijd om bang te zijn voor de greep ervan op ons… Op het moment dat bezwaren niet meer worden beantwoord omdat ze niet meer worden opgeworpen, hebben wij het niet meer voor het zeggen: wij hebben het idee niet, het heeft ons.” (Bron)

Ik ken dit citaat al bijna 30 jaar en ik denk er af en toe aan. Tegenwoordig moet ik bij dit citaat ook aan Elon Musk denken. Er is beslist een tijd om de onvoorstelbare daadkracht en baanbrekende visie van deze invloedrijke persoon te bewonderen. Maar steeds meer hou ik er rekening mee dat de tijd zou kunnen aanbreken dat we bang moeten worden voor de greep ervan op ons.

 

Trainingen Progressiegericht Werken
Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (7)
 • Bruikbaar (0)