Ondersteunende boodschappen van docenten versterken het effect van stressinterventies

Hoe ondersteunende boodschappen van docenten het effect van stressinterventies versterken

De geestelijke gezondheid van jonge mensen wordt gezien als een groeiend probleem, en helaas krijgen velen niet de hulp die ze nodig hebben. Hoewel korte, eenmalige interventies, zoals online programma’s, veelbelovend lijken, hebben ze niet altijd een blijvend effect. Een recente studie, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Texas in Austin en de Universiteit van Rochester, ging op zoek naar manieren om de effectiviteit van dergelijke interventies te vergroten (Hecht et al., 2023).

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (0)

Het spanningsveld tussen eerlijkheid en schade in gesprekken

Het spanningsveld tussen eerlijkheid en schade in gesprekken

In persoonlijke ontwikkeling, conflictoplossing en maatschappelijke vooruitgang spelen moeilijke gesprekken een centrale rol. Deze gesprekken kunnen variëren van ouders die gevoelige onderwerpen als de dood en racisme bespreken tot professionals die ongemakkelijke waarheden moeten overbrengen.  Een recente publicatie van Emma Levine, onderzoeker op het gebied van eerlijkheid aan de Universiteit van Chicago, die zij samen met enkele collega’s schreef, werpt nieuw licht op de complexe dynamiek van lastige gesprekken.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (9)
 • Bruikbaar (3)

Contextuele disrupties en gedragsverandering: starten en stoppen

Contextuele disrupties en gedragsverandering: starten en stoppen

Gedragsverandering is een complex en uitdagend proces dat een centrale rol speelt in vele aspecten van het leven, van gezondheid tot productiviteit en duurzaamheid. Onderzoekers Gail McMillan, Marina Milyavskaya en Rachel J. Burns hebben recent dit onderwerp verkend, met een focus op hoe contextuele veranderingen de mogelijkheid tot gedragsverandering kunnen beïnvloeden. Hun studie werpt een nieuw licht op het gebied van gedragsverandering, en biedt interessante inzichten die nuttig kunnen zijn voor individuen en beleidsmakers.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (1)

De impact van goed luisteren op relaties

De impact van goed luisteren op relaties

In een nieuw review artikel beschrijven Lemay, Le, Clark (2023) onderzoek naar de impact van goed luisteren op relaties. Hier zal ik beknopt enkele dingen uit hun artikel bespreken.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (1)

Van Lachen naar Leren: Dr. Switzer had niet helemaal ongelijk

In 1997 verraste de Amerikaanse komiek Bob Newhart het publiek met een absurde sketch over een therapeut, Dr. Switzer, wiens adviesmethode op het eerste gezicht volledig belachelijk lijkt. Deze humoristische weergave belicht echter een diepere waarheid over gedragsverandering.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (3)
 • Bruikbaar (0)

Luisterkwaliteit vermindert eenzaamheid door verbondenheid en autonomie

Luisterkwaliteit vermindert eenzaamheid door verbondenheid en autonomie

In recent onderzoek onderzoeken Itzchakov et al. (2023), de invloed luisterkwaliteit op de gevoelens van eenzaamheid, vooral bij mensen die een ervaring van sociale afwijzing hebben gedeeld. De onderzoekers verwachtten dat een hoge kwaliteit van luisteren, gedefinieerd als gedrag dat aandacht, begrip en positieve bedoelingen overbrengt, diverse positieve effecten heeft op de persoon die vertelt over de pijnlijke ervaring.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (2)

Checklist progressiegerichte trainersvaardigheden

In de Checklist Progressiegericht Trainen kon je al ideeën opdoen over progressiegericht trainen. Die checklist ging in op het het voorbereiden en uitvoeren van trainingen en op activiteiten die je als progressiegerichte trainer achteraf kunt doen. In deze checklist kun je meer lezen over deelvaardigheden van progressiegerichte trainers. Deze checklist bevat een aantal gedragingen die progressiegerichte trainers toepassen in het inleiden van oefeningen, het uitvragen van oefeningen en het reageren op lastige uitingen van deelnemers.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

De aangekondigde nuttigheidsvraag

De aangekondigde nuttigheidsvraag

In een wereld waar tijd schaars is en efficiëntie hoog op de agenda staat, wordt de kunst van het voeren van gesprekken steeds belangrijker. Stel je voor: je moet een halfuur lang een sessie met een groepje mensen leiden over een bepaald onderwerp. Hoe zorg je ervoor dat dit gesprek voor iedereen waardevol is? Een belangrijke techniek voor iedere professional die streeft naar progressie is het stellen van de ‘nuttigheidsvraag’. In dit artikel wil ik een interessante variatie hierop beschrijven: de ‘aangekondigde nuttigheidsvraag’.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (5)
 • Bruikbaar (5)

Buiten je comfortzone treden kan je levensvoldoening verbeteren

Buiten je comfortzone treden kan je levensvoldoening verbeteren

Intuïtief zijn we geneigd om in onze comfortzones te blijven om ons veilig en zeker te voelen. Maar onderzoekers Russo-Netzer & Cohen (2023) vermoedden dat we er goed aan doen om regelmatig buiten onze comfortzone te treden. Ze onderzochten of dit de levensvoldoening van mensen zou kunnen vergroten.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (2)

Een paradox van groeimindsets: welzijn versus activisme

Een paradox van groeimindsets: welzijn versus activisme

In een nieuw onderzoek onderzoeken Crystal Hoyt, Jeni Burnette, Emma Nash en Whitney Becker van de University of Richmond de maatschappelijke implicaties van groeimindsets met betrekking tot angst (Hoyt et al., 2023). Ze buigen zich over de vraag of de persoonlijke voordelen die zo’n mindset biedt, onbedoeld nadelige maatschappelijke effecten kunnen hebben.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (0)

Effectief Leiderschap in de Moderne Tijd: Nieuwe Inzichten uit Onderzoek

Effectief Leiderschap in de Moderne Tijd: Nieuwe Inzichten uit Onderzoek

Wat is effectief leiderschap? Ooit werd de effectieve leider gezien als de onbetwiste, dominante autoriteit, die alles begrijpt en elke beslissing neemt. Maar ons beeld van wat effectief en acceptabel leiderschap is, is door de jaren heen aanzienlijk getransformeerd. Oude opvattingen over leiderschap steunden sterk op dogma’s en intuïties. Maar we kunnen niet langer alleen op onze intuïties leunen als het gaat om het bepalen van leiderschapskwaliteit. Empirisch onderzoek heeft bewezen noodzakelijk te zijn bij het ontdekken van wat echt werkt in leidinggeven. De psychologische wetenschap biedt hierbij onmisbare methoden en levert cruciale inzichten. In dit artikel duik ik dieper in enkele van deze onderzoeken, die illustratief zijn voor hoe de empirische wetenschap onze visie op leiderschap fundamenteel heeft veranderd.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (3)
 • Bruikbaar (1)

Hoe Motivatiestijlen en Mindset van Leraren Cognitief Begaafde Leerlingen Beïnvloeden

Hoe Motivatiestijlen en Mindset van Leraren Cognitief Begaafde Leerlingen Beïnvloeden

Het is belangrijk om effectieve manieren te vinden om cognitief extra ontwikkelde of begaafde leerlingen te motiveren. Veel onderzoeken laten namelijk zien dat motivatieproblemen vaak de reden zijn dat deze leerlingen minder goed presteren dan ze zouden kunnen. Ook zijn er aanwijzingen dat deze leerlingen meer problemen hebben met schoolmotivatie dan andere. Dit kan komen doordat het onderwijs niet goed aansluit bij de behoeften van deze leerlingen, wat hun schoolmotivatie kan verminderen. Recent onderzoek van een groep onderzoekers uit België, belicht deze uitdaging vanuit het perspectief van het motiveren van cognitief begaafde leerlingen (Sypré et al., 2023).

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (1)

Het uiten van dubbele zorg bij kritiek op verkeerd gedrag

Het uiten van dubbele zorg bij kritiek op verkeerd gedrag

Kritiek kan vaak leiden tot weerstand, vooral als de ontvanger het gevoel krijgt dat de criticus geen morele zorg voor hen heeft. Wat is hier aan te doen? Een internationaal team van onderzoekers onder leiding van Lauren C. Howe van de Universiteit van Zurich heeft dit onderwerp bestudeerd (Howe et al., 2023). Het resultaat van hun onderzoek? Als de criticus laat zien dat hij of zij ook om de bekritiseerde groep geeft, dan komt de kritiek beter aan. Dit noemen ze ‘dubbele zorg’.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (4)
 • Bruikbaar (3)

Over Betekenisvolle Progressie

Over Betekenisvolle Progressie

In 2012 bedachten Gwenda Schlundt Bodien en ik de aanpak van progressiegericht werken. Progressiegericht werken is een verzameling van principes en technieken geworteld in de wetenschappelijke psychologie. Deze zijn ontworpen om zowel reeds bereikte progressie als verder gewenste progressie zichtbaar te maken. Ze bieden inspiratie voor toekomstige vooruitgang.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (0)

Zelfgeoriënteerd Versus Sociaal Voorgeschreven Perfectionisme: Effecten op Werkbetrokkenheid en Uitputting

Zelfgeoriënteerd Versus Sociaal Voorgeschreven Perfectionisme Effecten op het Werkbetrokkenheid en Uitputting

De Duitse onderzoekers Emily Kleszewski en Kathleen Otto hebben een onderzoek uitgevoerd om de effecten van verschillende vormen van perfectionisme op het welzijn van werknemers te begrijpen. Voor de opzet van hun onderzoek baseerden zij zich op een combinatie van de literatuur over perfectionisme en de Zelfdeterminatietheorie (ZDT) om dit te onderzoeken. Wat bleek was dat verschillende vormen van perfectionisme verschillende effecten op ons welzijn op het werk hebben.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)