Leren van fouten mogelijk maken

Leren van fouten mogelijk maken

Tijdens een recente training waarin we het onderwerp mindset hadden behandeld, kwam een deelnemer na afloop naar me toe. Hij zei: “Je had het net over ‘leren van fouten’ maar kunnen we wel leren van fouten?”. Hij verwees naar een boek waarin gesteld zou worden dat het moeilijk is om te leren van fouten. Hier kun je meer lezen over dat boek. Toevallig is er net een nieuw artikel verschenen van dezelfde auteur, Ayelet Fishbach, tezamen met Ryan Carlson. In dit artikel verkennen de auteurs de psychologie achter falen en het leren daaruit. Het artikel biedt interessante inzichten voor iedereen die interesse heeft in persoonlijke ontwikkeling, onderwijs, of management. Hieronder ga ik in op de hoofdthema’s van het artikel.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (6)
 • Bruikbaar (1)

Bepaalt huidskleur anno 2024 waar je thuishoort, Johan Derksen?

Johan Derksen meent dat iemand met de huidskleur van Habtamu niet geloofwaardig kan spreken over de Friese cultuur.

Talkshowpersoonlijkheid Johan Derksen doet weer eens van zich spreken… Kamerlid Habtamu de Hoop steunt het plan om geld uit te trekken om de Friese taal te bevorderen. Johan Derksen zei hierover dat iemand met de huidskleur van Habtamu niet geloofwaardig kan spreken over de Friese cultuur.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (7)
 • Bruikbaar (4)

Progressiecontexten als basis voor functioneren, welzijn en groei

Progressiecontexten als basis voor functioneren, welzijn en groei

Toen ik opgeleid werd als psycholoog, in de jaren ’80, neigde de dominante manier van denken over intelligentie en persoonlijkheid naar wat we nu een statische mindset noemen. In grote lijnen werd ons aangeleerd dat zowel intelligentie als persoonlijkheid vanaf een bepaalde leeftijd (zeg, 18) nauwelijks ontwikkelbaar zijn. Persoonlijkheid werd grofweg gedefinieerd als het geheel van stabiele gedragsneigingen van individuen. Er werd gedacht dat individuele verschillen in persoonlijkheid relatief onveranderlijk waren en ook betekenisvol voor hoe we ons leven zouden moeten inrichten (denk bijvoorbeeld aan loopbaankeuzes). Met het woord ‘stabiel’ werd gedoeld op twee dingen. Ten eerste werd gedacht dat persoonlijkheidskenmerken stabiel over situaties waren. Met andere woorden: dat we ons in verschillende soorten situaties ongeveer op een zelfde manier gedragen vanwege onze persoonlijkheidstrekken. Ten tweede werd gedacht dat persoonlijkheidstrekken stabiel over tijd waren. Hiermee werd bedoeld dat persoonlijkheidskenmerken over de loop van een leven niet veel (kunnen) veranderen.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (3)
 • Bruikbaar (1)

Onderzoeksupdates jan-mrt 2024

Onderzoeksupdates jan-mrt 2024

Hier vind je een overzicht van onderzoeksupdates op deze website van de afgelopen drie maanden.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (0)

The Circle Technique. A Simple tool for empowering meaningful progress

The circle technique might just be the ultimate progress-focused technique. It encapsulates everything that makes progress-focused work so effective. The approach is simple and goal-oriented, focusing on making achieved progress and further desired progress visible. It’s no surprise, then, that the circle technique has become one of the most beloved techniques among progress-focused professionals. In this booklet, you can read about how to easily use the circle technique in various situations. However, as straightforward as the technique is to understand and use, it doesn’t mean there aren’t deeper thoughts behind the approach. Hence, you can also read about the pieces of theory that underlie the technique. Order here.

Trainingen Progressiegericht Werken
Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (0)

Theorie X in de praktijk: wantrouwende leidinggevende demotiveert medewerkers

Theorie X in de praktijk: wantrouwende leidinggevende demotiveert medewerkers

Tijdens een informele gelegenheid kwam ik Mats tegen. In ons gesprek vertelde hij me op een gegeven moment dat zijn werk hem erg beviel maar dat de houding van zijn leidinggevende hem frustreerde. Wat hij me vertelde deed me denken aan de invloedrijke inzichten van Douglas McGregor die hij beschreef in zijn boek The Human Side of Enterprise. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (4)
 • Bruikbaar (1)

Cultures of growth: de vele voordelen van groeimindsetculturen

Cultures of growth: de vele voordelen van groeimindsetculturen

Mary Murphy, hoogleraar psychologie aan Indiana University heeft het boek Cultures of Growth gepubliceerd. In 2006 was zij student bij Carol Dweck, grondlegger van de mindsettheorie. Dwecks eerdere werk toonde aan dat mensen met een groeimindset meer geneigd zijn uitdagingen aan te gaan, van fouten te leren en op de lange termijn meer te bereiken dan mensen met een statische mindset. Murphy suggereerde dat niet alleen individuen maar ook omgevingen een mindset belichamen. Bijna twee decennia later hebben Murphy en haar collega’s veel onderzoek gedaan in talloze organisaties. Cultures of Growth doet daarvan verslag. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (1)

Voorbeeld progressiegericht nee-zeggen: Martin en Suzan

Voorbeeld progressiegericht nee-zeggen: Martin en Suzan

Hieronder kun je drie voorbeeldgesprekjes tussen een leidinggevende (Martin) en een medewerker (Suzan) lezen. Suzan heeft een verzoek gedaan aan Martin waar Martin nee tegen wil zeggen. In de eerste drie voorbeelden is de aanpak van de Martin niet effectief. In het eerste voorbeeld stelt hij zich vermijdend op, in het tweede forcerend en in het derde toegeven. In het laatste voorbeeld past ze de techniek van progressiegericht nee-zeggen toe.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Bruikbaar (4)
 • Interessant (3)

Creativiteit ontketenen door de tyrannie van doelen los te laten

Creativiteit ontketenen door de tyrannie van doelen los te latenKenneth O. Stanley en Joel Lehmans boek Why Greatness Cannot Be Planned: The Myth of the Objective, biedt een provocerende visie op doelgericht gedrag. De auteurs betogen dat onze obsessie met het stellen van specifieke doelen, wat zij de ‘tyrannie van doelen’ noemen, ons blind maakt voor de waarde van het proces en onbedoeld creativiteit en innovatie verstikt. In plaats daarvan zouden we moeten streven naar ‘novelty search’. Dit is het verkennen van onbekende paden zonder vooraf bepaald einddoel, wat kan leiden tot onverwachte en revolutionaire ontdekkingen.

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (4)
 • Bruikbaar (2)

Hoe de bottom line mentaliteit tekortschiet in bedrijven

Hoe de bottom line mentaliteit tekortschiet in bedrijven

CEO’s benadrukken regelmatig het belang van het behalen van winst, aandeelhouderswaarde, marktaandeel en andere resultaten. Wu en Shen (2024) hebben een studie uitgevoerd om de schadelijke invloed van de bottom-line mentaliteit (BLM) van leidinggevenden op de creativiteit van werknemers in kaart te brengen.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (2)

Medewerkers wel of niet betrekken bij leiderschapskeuze?

Medewerkers wel of niet betrekken bij leiderschapskeuze?

Een lezer, Peter, reageerde op mijn artikel over werkplekdemocratie. Hij vertelde me dat er binnen zijn organisatie onrust was binnen zijn afdeling nadat de vorige leidinggevende, die niet goed functioneerde, al snel weer moest vertrekken. De directie startte een wervingsprocedure en Peter en zijn collega’s merkten dat zij hierbij niet werden betrokken.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (3)
 • Bruikbaar (1)

Werkplekdemocratie: geen goede redenen om niet te beginnen

Werkplekdemocratie: geen goede redenen om niet te beginnen

Antoinette Weibel heeft op LinkedIn een interessante discussie gestart over de haalbaarheid en het nut van werkplekdemocratie. In haar bericht verwijst ze naar een artikel van Roberto Frega en collega’s, waarin de voordelen en nadelen van dit concept worden besproken.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (0)

Groepszelfevaluatie verbetert motivatie in samenwerking

Groepszelfevaluatie verbetert motivatie in samenwerking in opleidingen

Een recent onderzoek door Kramer et al. (2024) belichtte de impact van groepszelfevaluatie. Het onderzoek vond plaats in de context van scholen, waarbij leerlingen betrokken waren bij samenwerkingsleerprojecten. Ze stelden zelf basisregels op voor hun samenwerking en evalueerden achteraf de naleving ervan.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (1)

De Inherence Bias bij Kleuters: Hoe Verklaren ze Prestatieverschillen?

De Inherence Bias bij Kleuters Hoe Zien Ze Prestatieverschillen

Een recent onderzoek van Renoux et al. (2024) werpt een interessant licht op hoe kleuters denken over verschillen in schoolprestaties. Dit onderzoek, uitgevoerd onder 610 Franse kleuters, onthult dat kinderen geneigd zijn meer inherente factoren (zoals intelligentie) dan extrinsieke factoren (zoals toegang tot onderwijsmiddelen) aan te wijzen als verklaringen voor waarom sommige kinderen beter presteren op school dan anderen. Lees meer over wat deze inherence bias inhoudt en wat de gevolgen ervan zijn.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (4)
 • Bruikbaar (2)

Cijferloos Leren: Beter Leren, Minder Prestatiedruk

Cijferloos Leren: Beter Leren, Minder Prestatiedruk

In het huidige onderwijssysteem, waarin cijfers vaak de boventoon voeren, groeit de bezorgdheid over de mentale gezondheid van studenten. De nadruk op prestaties heeft geleid tot een toename van stress en een competitieve sfeer die de intrinsieke motivatie en het welzijn van studenten kan ondermijnen. Cijferloos leren, een benadering die focust op het leerproces in plaats van op numerieke beoordelingen, biedt mogelijk een oplossing voor deze problemen.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (6)
 • Bruikbaar (1)