Drie ‘ja maar’ reacties na stuurvragen (en hoe je kunt reageren)

Drie ja maar reacties na stuurvragen (en hoe je kunt reageren)

Bij progressiegericht sturen komen de personen die een stuurvraag op zich af krijgen soms met een ‘ja maar’ reactie. Hier kun je lezen welke verschillende redenen er zoal zijn voor die ‘ja maar’ reacties en hoe je ermee om kunt gaan.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (5)
 • Bruikbaar (1)

Welke rol spelen leiderschap en taakeisen in het welzijn van leraren en hun verloopintenties?

Welke rol spelen leiderschap en taakeisen in leraarswelzijn en verloopintenties?

Rebecca Collie deed een onderzoek onder 426 Australische leraren. Via dit onderzoek probeerde ze erachter te komen welke factoren betrokken zijn bij het welzijn en de verloopintenties van leraren (Collie, 2023).

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (1)

Cognitieve immunologie: hoe kunnen we ons beschermen tegen schadelijke en onjuiste ideeën?

Cognitieve immunologie: hoe kunnen we ons beschermen tegen schadelijke en onjuiste ideeën?

Binnen de sociale wetenschap is een interessante, vrij nieuwe discipline in opkomst: de Cognitieve immunologie (CI). Deze wetenschapsdiscipline bestudeert het immuunsysteem van de geest dat beschermt tegen besmettelijke en gevaarlijke ideeën, net zoals het immuunsysteem van het lichaam beschermt tegen microben. Cognitieve immunologen streven naar een beter begrip van stoornissen, oorzaken van mentale immuniteit en interventies om de mentale immuniteit te verbeteren. Hieronder geef ik een beknopte beschrijving van deze discipline.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

17 Redeneerfouten (voorbeelden van logische fouten)

17 Redeneerfouten (voorbeelden van logische fouten)

Het woord “logica” is afkomstig van het Griekse woord “logos”, dat verschillende vertalingen kent, waaronder woord, rede en discussie. Logica is de studie van het juiste redeneren of goed argumenteren. Dit komt neer op het afleiden van geldige gevolgtrekkingen. Redeneerfouten zijn foutieve argumenten die toch geloofd kunnen worden omdat ze psychologisch overtuigend kunnen zijn. Formele logische fouten zijn fouten die een foutieve logische structuur hebben. Informele logische fouten zijn argumenten die gebaseerd zijn op onjuiste premissen of verwarrend taalgebruik. Hier zijn enkele veel voorkomende redeneerfouten:

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (13)
 • Bruikbaar (6)

5 principes voor het verwerken van negatieve gebeurtenissen

5 stappen voor het verwerken van negatieve gebeurtenissen

Een publicatie van Walton & Brady (2019) over psychologische interventies beschrijft 5 principes om te helpen bij het verwerken van negatieve gebeurtenissen. Deze principes kunnen toegepast worden door ouders, leraren, artsen, psychologen, managers, enzovoorts, maar ook door onszelf.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (12)
 • Bruikbaar (8)

Progressie-post-its: slimme manier om progressie zichtbaar te maken

Progressie-post-its: slimme manier om progressie zichtbaar te maken

Vanochtend begeleidde ik een progressiegerichte sessie van een team professionals van de gemeente Rotterdam. Van tevoren is het begeleiden van zo’n onbekend team vaak een beetje spannend. Je weet niet wie je tegenover je krijgt en je hebt geen idee wat ze zullen zeggen en hoe ze zich zullen opstellen. Maar meestal is mijn gevoel van nieuwsgierigheid groter dan mijn spanning. De reden daarvoor is dat ik meestal interessante en leerzame dingen uit zo’n groep terug hoor. Dat was vanochtend ook het geval. Er werden meerdere interessante dingen gezegd die mij ook weer aan het denken zetten. Ik licht er eentje uit als voorbeeld.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (1)

Wereldwijd onderzoek naar liefde: hoe cultuur en omgevingsfactoren invloed hebben

Wereldwijd onderzoek naar liefde: hoe cultuur en omgevingsfactoren invloed hebben

Liefde is een vrijwel universeel verschijnsel met een biologische achtergrond. Dat liefde wereldwijd voorkomt staat dus vast. Maar in hoeverre hebben cultuur en omgevingsfactoren invloed op de mate waarin mensen liefde uiten en ervaren? Om daar achter te komen voerde een groep van 91 onderzoekers een grootschalig onderzoek uit naar romantische relaties in 45 landen en gebieden.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

Van autoritair en sarcastisch naar progressiegericht: een persoonlijke oefening

Van autoritair en sarcastisch naar progressiegericht: een persoonlijke oefening

Ik had afgelopen week een interessante ervaring tijdens een oefening in onze training. Hierbij paste een deelnemer zijn houding binnen enkele minuten aan van autoritair en sarcastisch naar progressiegericht. Tijdens training progressiegericht leidinggeven begeleidde ik een oefening waarin we progressiegericht sturen oefenden. Tijdens een deel van die oefening wilde een van de aanwezige deelnemers, Peter, een stukje oefenen. Peter had eerder tijdens de training al eens gezegd dat hij wilde oefenen om niet-autoritair te zijn in het gesprek. Hij zag dit namelijk als een valkuil voor zichzelf. Ik stapte in de rol van medewerker en hij in die van leidinggevende. We oefenden dat hij een stuurvraag aan mij stelde en ik daar, via een ja-maar reactie, klagend op zou reageren.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (1)

Onze mentale versies van de mensen in ons leven

Onze mentale versies van de mensen in ons leven

Laatst zat ik wat te mijmeren over mensen, zoals ik dat vaak doe. U kent dat misschien wel. Terwijl ik dat deed, realiseerde ik me dat de mensen over wie ik dacht misschien, in het echt, heel anders zijn dan hoe ik denk dat ze zijn. Onze mentale versies van hen kunnen heel anders zijn dan zij zelf zijn. Daar dacht ik even op door.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (3)
 • Bruikbaar (0)

Interview met Keith Stanovich

2009, Coert Visser

Dr. Keith Stanovich, hoogleraar menselijke ontwikkeling en toegepaste psychologie aan de Universiteit van Toronto, is een vooraanstaand deskundige op het gebied van de psychologie van het lezen en van rationaliteit. Zijn laatste boek, What Intelligence Tests Miss: The Psychology of Rational Thought, laat zien dat IQ-tests zeer onvolledige metingen zijn van cognitief functioneren. Deze tests falen in het beoordelen van rationele denkstijlen en vaardigheden die nochtans cruciaal zijn voor gedrag in de echte wereld. In dit interview met Keith Stanovich legt hij het verschil uit tussen IQ en rationaliteit en waarom rationaliteit zo belangrijk is. Ook deelt hij zijn visie op hoe rationaliteit kan worden verbeterd.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

Hoe wil ik mij van dag tot dag verhouden tot dit onderwerp?

Hoe wil ik mij van dag tot dag verhouden tot dit onderwerp?

Rondom de feestdagen en de jaarwisseling komen we vaak veel mensen tegen en voeren we soms gesprekken die we tijdens de drukte van onze werkweken niet altijd kunnen voeren. Ik had enkele gesprekjes met een paar mensen over grote onderwerpen van deze tijd. Ik denk achteraf best vaak nog even na over zulke gesprekjes. Hieronder probeer ik, uit mijn herinnering, zo goed mogelijk terug te halen hoe die gesprekjes liepen.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (9)
 • Bruikbaar (1)

Hoe progressiegericht leidinggeven meer voldoening en progressie brengt voor medewerkers en de organisatie

Hoe progressiegericht leidinggeven meer voldoening en progressie brengt voor medewerkers en de organisatie

Iemand zie laatst: “Ik ben geïnteresseerd in progressiegericht leidinggeven en wil daar in mijn organisatie iets over vertellen. Maar hoe kan ik hen nu heel kort uitleggen wat het inhoudt?” In het onderstaande artikel beantwoord ik die vraag.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

Ontdek de 9 manieren waarop de training progressiegericht leidinggeven u kan helpen

Ontdek de 9 manieren waarop de training progressiegericht leidinggeven u kan helpen

Regelmatig verzorgen wij de training progressiegericht leidinggeven. Aan de training doen mensen uit diverse sectoren en van verschillende ervaringsniveaus mee. Ik kreeg de vraag wat het volgen van die training kan opleveren voor deelnemers. Op basis van de feedback van deelnemers heb ik het onderstaande lijstje van voordelen opgesteld.

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

Onderwijsfilosofie Maarten Van Rossem ontkracht: Competitie en cijfers zijn niet de sleutel tot succes

Onderwijsfilosofie Maarten van Rossem ontkracht: Competitie en cijfers zijn niet de sleutel tot succes

Maarten van Rossem zegt vaak verstandige dingen maar sloeg gisteren de plank mis toen hij zijn onderwijsfilosofie uiteenzette. In het TV programma De Slimste Mens kwam gisteren de vraag naar voren: “De Masteropleiding Geneeskunde aan een Nederlandse universiteit doet niet meer aan rapportcijfers. Je kunt er niet meer cum laude afstuderen. Het doel is minder prestatiegericht, meer leergericht onderwijs. Op welke universiteit is dat?”

Trainingen Progressiegericht Werken

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (16)
 • Bruikbaar (5)

CPW Opleidingen Progressiegericht Werken: praktische en goed onderbouwde opleidingen die verzorgd worden door de bedenkers van de progressiegerichte aanpak, Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien. Progressiegericht werken kan je helpen om met meer voldoening meer te bereiken in je werk.

► Schrijf je in en doe ook mee: https://cpwportal.nl

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)