Vragen naar betekenisvolle progressie in sollicitatiegesprekken

In een sessie die verzorgde over progressiegericht werken kwam ik afgelopen week Dick Wever tegen. Hij is teamleider in een onderwijsinstelling en hij vertelde dat hij recent sollicitatiegesprekken heeft gevoerd met sollicitanten voor zijn school. Hij was niet helemaal tevreden over de aanpak van de sollicitatiegesprekken zoals die op school werden gevoerd. Daarom had hij een nieuwe, progressiegerichte vraag uitgeprobeerd in de gesprekken: de vraag welke betekenisvolle progressie de sollicitant recent had geboekt. Ik had weinig tijd om door te vragen over zijn ervaringen maar vond het zo interessant dat ik er over door heb zitten denken.

Trainingen Progressiegericht Werken

Wat is betekenisvolle progressie?

Betekenisvolle progressie betekent vooruitkomen in iets dat we als intrinsiek waardevol ervaren. Met andere woorden: iets dat overeenstemt met onze eigen interesses en/of waarden. Betekenisvolle progressie is een van de meest motiverende dingen in werk en in het leven. Zelfs kleine betekenisvolle progressie kan ons het gevoel geven dat we een goede dag hebben.

Wanneer en hoe kun je de vraag stellen?

Naar betekenisvolle progressie vragen in sollicitatiegesprekken is innovatief en interessant. Voordat we kijken naar mogelijke voordelen, kijken we eerst naar hoe je deze vraag kunt stellen. Hier zijn enkele overwegingen.

  1. Het lijkt me verstandig de vraag te stellen na de introductie en enkele standaardvragen over de achtergrond en ervaring van de sollicitant. Op dat moment hebben sollicitanten al wat tijd gehad om zich op hun gemak te voelen en een basis gelegd van hun professionele geschiedenis.
  2. Daarnaast lijkt het me nuttig om de vraag kort in te leiden voordat je hem stelt en hem op een zo eenvoudig mogelijke manier te formuleren.
  3. Ten slotte adviseer ik om rekening te houden met het feit dat de vraag als moeilijk kan worden ervaren en bewust iets te doen om te ondersteunen dat sollicitanten even rustig kunnen nadenken over hun antwoord.

Een voorbeeldformulering

Hier is een voorbeeld van hoe je de vraag kunt stellen:

  • Inleiding: “In onze organisatie vinden we het belangrijk om te begrijpen hoe onze medewerkers zich ontwikkelen en welke stappen ze nemen om vooruitgang te boeken.”
  • De vraag: “Zou je kunnen vertellen over iets waar je recent in vooruit bent gekomen dat je interessant of belangrijk vindt? Het hoeft niet te gaan om een groot succes. Het mag om iets heel kleins gaan.”
  • Ondersteuning: Indien sollicitanten niet snel een voorbeeld kunnen vinden, kun je hen ondersteunen door iets te zeggen als: “Ik begrijp dat dit niet zo’n gemakkelijke vraag is. Neem dus gerust de tijd om erover na te denken.”
  • Doorvragen: Als de sollicitant een voorbeeld heeft gevonden, kun je doorvragen via vragen als: “Waaraan merkte je dat je vooruit bent gekomen?”, “Hoe is je dat gelukt?”, “Wat was er vooral belangrijk voor je?”, “Waar ben je het meest tevreden over in wat je gedaan hebt om dit te bereiken?”

Voordelen van vragen naar betekenisvolle progressie in sollicitatiegesprekken

Dick vertelde dat hij sollicitanten had gevraagd naar welke betekenisvolle progressie zij recent hadden meegemaakt. Hij vroeg daarop door en vertelde dat het goed werkte. Ik had op dat moment niet zoveel tijd om door te praten maar dacht achteraf nog even na over wat Dick me verteld had. Ik denk dat de vraag verschillende nuttige effecten kan hebben in sollicitatiegesprekken.

1. Positieve focus

Het vragen naar recente betekenisvolle progressie geeft een positieve en progressiegerichte focus aan het gesprek. Dit helpt om sollicitanten op hun gemak te stellen en zorgt ervoor dat zij zich kunnen concentreren op progressie. Dit creëert een sfeer waarin de sollicitant zich gewaardeerd voelt en zich competent kan voelen. Dit ondersteunt tegelijkertijd de relatie tussen sollicitant en selecteur.

2. Nuttige en interessante informatie

In plaats van te praten in termen van oppervlakkige, vage, en clichématige persoonsbeschrijvingen (zoals “Ik ben een echte doorzetter!”, of ‘”Ik ben echt een mensen-mens!”) leidt het vragen naar betekenisvolle progressie tot een interessanter en diepgaander gesprek. Door te vragen naar betekenisvolle progressie verkrijg je informatie over wat de persoon interessant en belangrijk vindt. En door goed door te vragen, via vragen als: “Wat gebeurde er precies?”, “Hoe heb je dit bereikt?” en “Wat was het voordeel ervan?”, krijg je zicht op de strategieën, aanpakken, waarden, en vaardigheden van de sollicitant.

3. Procesfocus stimuleert een groeimindset

De vraag naar betekenisvolle progressie heeft een focus op het proces van het bereiken van progressie en ondersteunt daarom ook een groeimindset. De vraag moedigt sollicitanten aan om na te denken over hoe zij zichzelf hebben ontwikkeld en welke stappen ze hebben genomen om hun doelen te bereiken. Dit ondersteunt het idee dat we progressie kunnen blijven boeken in onszelf en in werk.

4. Opbrengsten voor de organisatie

Het toepassen van deze progressiegerichte techniek in sollicitatiegesprekken kan de organisatie verschillende voordelen opleveren. Het helpt om sollicitanten te identificeren die reflectief en zelfbewust zijn, en die in staat zijn om hun eigen progressie te evalueren en te sturen. Bovendien leert deze vraag sollicitanten meteen iets over de organisatie, namelijk dat zij waarde hecht aan het ondersteunen van mensen in het bereiken van betekenisvolle progressie. Dit helpt om een positieve en ondersteunende cultuur te bevorderen, waarin medewerkers worden aangemoedigd om te leren en zich voortdurend te verbeteren.

Conclusie

Het gebruik van progressiegerichte technieken, zoals het vragen naar betekenisvolle progressie in sollicitatiegesprekken, biedt een effectieve manier om de competenties, mindset, interesses en waarden te bespreken en te evalueren. Het creëert een positief en actief gesprek waarin sollicitanten de kans krijgt om hun competenties, interesses, en waarden te laten zien, terwijl de interviewer diepgaand inzicht krijgt in hoe de sollicitant uitdagingen aanpakt en progressie behaalt. Deze aanpak kan bijdragen aan een meer geïnformeerde en weloverwogen selectiebeslissing en een positieve impact hebben op de organisatiecultuur.

Lees ook:

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (4)
  • Bruikbaar (0)