De essentie van betekenisvol werk: het leveren van een positieve bijdrage

Werk neemt een centrale plaats in ons leven in, niet alleen omdat het voorziet in ons levensonderhoud, maar ook omdat het een bron van persoonlijke voldoening en sociale erkenning kan zijn. Betekenisvol werk draagt bij aan ons algemeen welzijn en kan een aanzienlijke invloed hebben op onze mentale gezondheid. In dit artikel bespreek ik een nieuw artikel van de Finse psycholoog en filosoof Frank Martela over wat nu de kern van betekenis in werk is.

Opleidingen Progressiegericht Werken

Wanneer is werk betekenisvol?

Martela legt uit dat betekenisvol werk tot nu toe vooral geassocieerd werd met autonomie en zelfontplooiing. Met andere woorden: je werk is betekenisvol wanneer je je eigen keuzes kunt maken en voorkeuren kunt volgen en wanneer het je in staat stelt om te groeien. Martela denkt echter dat een andere dimensie de kern vormt van het begrip: het leveren van een positieve bijdrage. De betekenisvolheid van werk wordt in zijn ogen bepaald door hoeveel het werk ertoe doet voor anderen en welk positief effect het heeft op de wereld.

Betekenisvol werk kenmerkt zich door de diepgaande, inherente waarde die het heeft, en die verder gaat dan de praktische waarde die het biedt voor overleving, geluk of financieel succes. Betekenisvol werk ervaren we van binnenuit als belangrijk en is te zien als een fundamentele menselijke behoefte.

Wat gebeurt er als je werk niet betekenisvol is?

Werk doen wat we niet als betekenisvol ervaren heeft negatieve gevolgen voor ons. Wanneer we ons als werkende mensen niet verbonden voelen met de resultaten van ons werk en niet ervaren dat we een positieve impact op anderen of op de wereld als geheel hebben, ervaren we vervreemding.

Vervreemding houdt in dat je een persoonlijke verbondenheid met je werk mist en afstand ervaart tussen wie jij bent en waar je voor staat en de taken die je uitvoert. Deze vervreemding kan leiden negatieve consequenties als onvrede, een slechte motivatie, een verminderde betrokkenheid, verhoogd verloop en een minder goede mentale gezondheid.

Streven naar daadwerkelijke betekenisvolheid

Martela stelt dat er een verschil kan zijn tussen subjectieve betekenisvolheid en objectieve betekenisvolheid. Subjectieve betekenisvolheid verwijst naar het gevoel dat we een positieve bijdrage leveren, objectieve betekenisvolheid betekent dat we daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren. Met andere woorden: dat onze perceptie ondersteund wordt door feitelijke gegevens.

Martela pleit voor een ‘gewaarborgd subjectivisme’. Hij pleit ervoor dat we kritisch blijven reflecteren op de effecten van ons werk en onderzoeken of deze feitelijk een positieve impact hebben.

Implicaties voor individuen, organisaties en de samenleving

Als we meegaan in Martela’s analyse dan heeft dit gevolgen voor zowel werknemers als organisaties. Werknemers kunnen zich meer richten op de impact van hun werk en streven naar niet alleen het zoeken naar autonomie en zelfontplooiing maar ook, en vooral, naar het doen van het betekenisvol werk. Dit het vergt het reflecteren op hoe je werk een zinvolle bijdrage levert en het zoeken naar manieren om hier progressie in te boeken.

Organisaties kunnen betekenisvol werk als een belangrijk doel gaan zien door zich te realiseren dat werknemers zich beter voelen en beter functioneren als ze een positieve bijdrage leveren.

Conclusie

Betekenisvol werk is een complex en veelzijdig concept, waarbij autonomie en zelfontplooiing vaak de meeste aandacht krijgen. Frank Martela’s benadering van het belang van bijdrage aan de samenleving als cruciale dimensie in betekenisvol werk biedt een inspirerend perspectief.

Door aandacht te besteden aan de impact van ons werk op anderen en de wereld om ons heen, kunnen we streven naar een evenwichtiger en bevredigender werkervaring. Organisaties en de samenleving als geheel hebben de verantwoordelijkheid om werknemers te ondersteunen in hun streven naar betekenisvol werk door kansen te bieden om een positieve bijdrage te leveren en de waarde van deze bijdrage te erkennen.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (6)
  • Bruikbaar (2)