Aansluiten tijdens sturen is niet soft maar krachtig en effectief

Progressiegericht sturen is een methode waarbij leidinggevenden duidelijk maken wat er van medewerkers verwacht wordt en waarom. Deze aanpak combineert begrip en geduld met duidelijkheid en vastberadenheid. Medewerkers krijgen de gelegenheid om zelf te bepalen hoe ze aan deze verwachtingen kunnen voldoen. Soms reageren medewerkers direct positief op stuurvragen, maar vaak komen ze met een ‘ja maar’-reactie. Als leidinggevende kun je hierop reageren door aan te sluiten op het perspectief van de ander, door te vragen en begrip te tonen, terwijl je de stuurvraag blijft herhalen en rekening houdt met ingebrachte bezwaren. Afgelopen week gebeurde het twee keer dat een cursist in onze training moeite had om aan te sluiten op het perspectief van de medewerker tijdens een stuurgesprek.

Trainingen Progressiegericht Werken

Moeite met aansluiten

Afgelopen week gebeurde het twee keer dat een cursist in onze training moeite had om aan te sluiten op het perspectief van de medewerker tijdens een stuurgesprek. De eerste persoon, Kevin, gaf aan dat hij beter wilde worden in het aansluiten. Toen we het oefenden, zei hij dat het hem zoveel moeite kostte om aan te sluiten dat het bijna niet lukte. Kevin zei: “Ik voel weerstand om aan te sluiten op zijn perspectief. Ik vind dat hij gewoon moet doen wat ik van hem vraag.”

Ik herinnerde Kevin eraan dat hij had gezegd dat hij beter wilde worden in aansluiten en nodigde hem uit het te proberen. Dat ging hij doen. Tijdens het oefenen merkte ik dat het hem moeite kostte, maar met enige hulp lukte het hem steeds beter. Er waren twee observatoren die zeiden dat het aansluiten goed lukte en heel goed werkte in het gesprek. Ook Kevin merkte dat.

Zorgen over hoe het overkomt

De tweede cursist, Kimberly, zei: “Als ik zo ga aansluiten, dan zeggen mijn collega’s straks: ‘Jij bent zeker naar een cursus geweest, hè? Wat soft om zo aan te sluiten! Kan het niet wat directer?’” We praatten hier even over door en ik legde uit dat medewerkers leidinggevenden die progressiegericht sturen toepassen wel begripvol vinden, maar tevens heel eerlijk en duidelijk. Deze leidinggevenden zijn mild en geduldig, maar tegelijk vasthoudend. Als soft worden ze vrijwel nooit ervaren. Dat is ook begrijpelijk, want vanaf de eerste zin in het gesprek is de focus op het doel er. En terwijl inderdaad wel aangesloten wordt op het perspectief van de medewerker, ook als die bezwaar maakt, blijft de stuurvraag steeds terugkomen. Hierdoor wordt de stuurder als eerlijk en duidelijker ervaren en zeker niet als soft.

Conclusie

Het is belangrijk om te onthouden dat het aansluiten op het perspectief van de medewerker niet betekent dat je hun bezwaren overneemt of dat je zwak overkomt. Het betekent dat je serieus neemt wat ze zeggen en tegelijkertijd duidelijk maakt wat er van hen verwacht wordt. Door deze benadering voelen medewerkers zich gehoord en begrepen, wat de kans vergroot dat ze jou als stuurder ook serieus nemen en dat ze aan de verwachtingen gaan voldoen.

Lees ook:

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (0)