Klassiek onderzoek Mueller & Dweck (1998): de ondermijnende effecten van intelligentiecomplimenten

Klassiek onderzoek Mueller & Dweck (1998): de ondermijnende effecten van intelligentiecomplimenten

Eén van de meest invloedrijke onderzoeken door Carol Dweck en haar collega’s is het onderzoek van Mueller & Dweck (1998) met als titel: Praise for Intelligence Can Undermine Children’s Motivation and Performance. Door de jaren heen is er van verschillende kanten enige kritiek geuit op dit onderzoek of zijn haar bevindingen betwist, soms grotendeels terecht, soms grotendeels onterecht. Op deze kritieken hoop ik binnenkort uitgebreider in te gaan. Maar deze kritieken kennende, stel ik dat Mueller & Dweck (1998) een klassieke publicatie is die weinig of niets aan belang heeft ingeboet. Hier kun je een korte beschrijving lezen van dat onderzoek. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (2)
 • Bruikbaar (2)

Het belang van wijsheid en hoe we het kunnen onderwijzen

Het belang van wijsheid en hoe we het kunnen onderwijzen

Zowel in de psychologie als binnen westerse maatschappijen is relatief veel belang toegekend aan intelligentie. Twee Canadese psychologen hebben gewezen op het belang van andere aspecten van ons cognitieve functioneren die in hun ogen minsten zo belangrijk zijn en ten onrechte minder aandacht hebben gekregen. De ene is Keith Stanovich die er voor pleit om veel meer aandacht te hebben voor rationaliteit. De andere is Igor Grossman die wijst op het grote belang van wijs redeneren. In twee nieuwe artikelen die hij samen met collega’s schreef, legt hij uit wat wijs redeneren inhoudt, waarom het zo belangrijk is en hoe we het kunnen onderwijzen. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (13)
 • Bruikbaar (7)

Wijsheid en sociale klasse

Wijsheid en sociale klasse

Wijsheid kun je definiëren als het verstandig omgaan met complexe levenssituaties, situaties waarin sprake is van ambiguïteit, meerdere gezichtspunten, verschillende belangen, verschillende korte- en langetermijneffecten en voortdurende verandering (zie hier). Wijsheid komt vooral neer op het onderkennen van onzekerheid, het relativeren van je eigen perspectief en het oog hebben voor het perspectief van anderen. Wijsheid is belangrijk. Het hangt niet samen met intelligentie maar wel met welbevinden en het hebben van goede sociale relaties. Justin Brienza en Igor Grossmann (2017) laten in een nieuw onderzoek een interessante relatie zien tussen wijsheid en sociale klasse. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (13)
 • Bruikbaar (8)

David Pakman: The Truth About Race and IQ

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

Mindset: man-vrouw verschillen en opleidingsniveau

Mindset: man-vrouw verschillen en opleidingsniveau

Er is een nieuw publicatie van Macnamara & Rupani (2017) naar de relatie tussen mindset en sekse en opleidingsniveau. De onderzoekers vatten hun conclusies van de drie correlationele studies (N=103; N=147; N=200) die zij deden als volgt samen: 1) Tegen de verwachting in hebben vrouwen niet meer statische mindsets dan mannen, 2) Er is weinig bewijs dat meer intelligente vrouwen vooral statische mindsets hebben (het zogenaamde bright girl effect) en 3) Groeimindsets voorspellen niet het hoogste bereikte opleidingsniveau. Hier zijn enkele reflecties van mijn kant over dit onderzoek en deze conclusies.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (7)
 • Bruikbaar (3)

Zijn IQ-verschillen tussen rassen genetisch bepaald en onveranderbaar?

 

In 1994 verscheen het boek The Bell Curve, geschreven door Richard Herrnstein en Charles Murray. Het boek deed enorm veel stof opwaaien. Het boek betoogde op basis van talloze statistieken dat intelligentie (zoals gemeten door IQ tests) een betekenisvol construct is dat de verschillen in cognitieve capaciteiten tussen mensen beschrijft. Verder schreven de auteurs dat 1) verschillen in intelligentie deels erfelijk zijn, 2) dat rassen bestaan en 3) dat mensen van verschillende rassen verschillen in hun gemiddelde IQ scores vanwege genetische verschillen tussen rassen. Ondanks een golf van kritiek op het boek, ook uit wetenschappelijke kring, heeft Murray zijn standpunten niet te hebben bijgesteld, zo bleek uit een recent interview met Sam Harris. Eric Turkheimer (foto), Kathryn Paige Harder en Richard Nisbett schreven een kritische reactie op dit interview en de denkbeelden van Murray (zie hier). Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (7)
 • Bruikbaar (2)

De problemen met tweelingonderzoeken

De problemen met tweelingonderzoeken

Een discussie die al honderd jaar woedt in de sociale wetenschappen gaat over de vraag hoe groot de invloed van genen en omgevingen zijn op menselijke eigenschappen, gedraging, psychiatrische stoornissen en medische problemen. Deze discussie wordt vaak aangeduid als het nature versus nurture (ofwel aanleg versus opvoeding) debat. Dit debat wordt niet alleen in de wetenschap maar ook in populaire media gevoerd en leken doen er natuurlijk vaak enthousiast aan mee. Centraal in dit debat staan vaak de zogenaamde tweelingonderzoeken. Deze worden vaak gezien als overtuigende natuurlijke experimenten die de afzonderlijke invloed van genen en opvoeding aantonen. En ze worden vaak geciteerd als overtuigend bewijs van de grote invloed van genen op persoonskenmerken als intelligentie en persoonlijkheid. Maar er is groeiende kritiek op de juistheid van deze conclusies omdat er veel problemen zijn in en rondom tweelingonderzoeken. Een recent boek van Joseph (2015) legt in detail uit wat de vele problemen met tweelingonderzoeken zijn.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (4)
 • Bruikbaar (1)

Wijsheid hangt samen met geluk

Wijsheid hangt samen met geluk

Zijn mensen met sterke verstandelijke vermogens gelukkiger? Onderzoek dat in het verleden naar deze vraag is gedaan, leidde niet tot een eenduidig antwoord op deze vraag. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (5)
 • Bruikbaar (3)

Nieuw boek over de ontwikkelbaarheid van intelligentie

9781316604465Er is een nieuw boek verschenen van James Flynn. Deze onderzoeker is naamgever van het Flynn effect, het verschijnsel van gestage groei van gemiddelde IQ testscores over generaties. Dit effect wordt waargenomen in de meeste delen van de wereld hoewel in verschillende mates. In zijn nieuwe boek bewijst Flynn dat gezinsomgeving een significant voordeel of nadeel kan hebben op intelligentie. Hij wijst op de belangrijke rol van menselijke autonomie. Door omgevingen te kiezen die cognitief stimulerend zijn en uitdagend kunnen we ons cognitief functioneren verhogen, ook als volwassenen. Lees verder »
Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (4)
 • Bruikbaar (2)

Zelfoverschatting en de statische mindset

Zelfoverschatting en de statische mindset

Onderzoek heeft laten zien dat mensen zichzelf nogal eens overschatten. Deze zelfoverschatting kan tot problemen leiden in het functioneren en in de samenwerking met anderen. Vaak wordt gedacht dat deze neiging om de eigen kwaliteiten te rooskleurig in te schatten een universele neiging is. Nieuw onderzoek laat echter zien dat dit niet het geval is. Vooral mensen met een statische mindset zijn vatbaar voor zelfoverschatting.

De inhoud van deze pagina is uitsluitend voor leden die zijn ingelogd. Je kunt hier inloggen om de inhoud van deze pagina te bekijken.

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (16)
 • Bruikbaar (5)

Zie jezelf als een werk in progressie

Zie jezelf als een werk in progressie

“Zie jezelf als een werk in progressie?”. Ik geef toe, dit artikel heeft een wat vreemde titel. Ik zal even uitleggen waar hij vandaan komt. Het Engels kent de mooie uitdrukking ‘a work in progress”. Als je zoekt naar Nederlandse vertaling kom je op dingen als ‘werk in uitvoering’ terecht. Maar dat vind ik net iets minder krachtig en niet helemaal hetzelfde. Er wordt wel iets uitgevoerd maar is er ook progressie? Ik stel hierbij dan ook voor om de frase ‘werk in progressie’ in het Nederlands in te voeren. Nu ik toch voorstellen aan het doen ben … ik stel ook voor om onszelf te gaan zien als een werk in progressie.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (5)
 • Bruikbaar (5)

8 Feiten over erfelijkheid

8 Feiten over erfelijkheidLaatst hoorde ik iemand zeggen: “Hoe intelligent je bent, dat is toch gewoon bepaald door je genen? Zo simpel is toch gewoon?” Had deze persoon gelijk volgens jou? Als je dat denkt raad ik je aan even verder te lezen. Zo simpel is het namelijk helemaal niet. Scott Barry Kaufman schreef. op basis van het werk van David S. Moore, het artikel 8 Surprising Facts About Parenting, Genes and What Really Makes Us Who We Are. Ik vat wat hij zegt hieronder heel kort samen. Wil je meer details weten dan moet je uiteraard het originele artikel even lezen.

Ben je inderdaad verrast door deze stellingen? Welke verbaasde je het meest? Hoe overtuigend vind je Kaufmans uitleg bij de punten?

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (4)
 • Bruikbaar (0)

Dominante visie op intelligentie ontkracht

intelligentie Scott Barry Kaufman schrijft in de Scientific American dat een dominante visie van psychologen op intelligentie ernstig is uitgedaagd door onderzoek van Kees-Jan Kan (foto) en zijn collega’s. Volgens deze overheersende kijk op intelligentie zal de erfelijkheid van gekristalliseerde intelligentie (≈ verworven kennis) lager zijn dan de erfelijkheid van vloeibare intelligentie (≈ ‘ruw’ intellectueel vermogen). Uit het onderzoek van Kan et al. is echter gebleken dat dit niet het geval is. Ten eerste bepaalden zij de culturele lading van intelligentietests die de mate aangeven waarin proeven moest worden aangepast om te kunnen worden gebruikt in verschillende landen. Zij vonden dat de culturele lading van de tests positief correleerde met zowel 1) algemene intelligentie (de g-factor) als met 2) de erfelijkheid van de test.

 

Kaufman:Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (1)

We kunnen nooit weten wat iemands potentieel is

We kunnen nooit weten wat iemands potentieel is

Mensen verschillen in de mate waarin zij geloven dat capaciteiten ontwikkeld kunnen worden. Denken dat capaciteiten nauwelijks ontwikkeld kunnen worden heet een statische mindset; denken dat ze wel ontwikkeld kunnen worden (door inspanning) heet een groeimindset. Hoewel er veel aanwijzingen zijn voor de validiteit en de voordelen van de groeimindset zien mensen met een statische mindset vaak ook veel aanwijzingen voor de juistheid van hun overtuiging. Geloof je namelijk niet in de ontwikkelbaarheid van je capaciteiten dan ga je je niet in te zetten om ze te ontwikkelen. Zet je je niet in dan ontwikkel je je niet. Wat kunnen we leren van het onderzoek naar de groeimindset? Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (6)
 • Bruikbaar (2)

Hoe maak je een jong kind slimmer?

How to Make a Young Child Smarter: Evidence From the Database of Raising Intelligence
Door John Protzko, Joshua Aronson, and Clancy Blair

 

Samenvatting [vertaling CV]: Kunnen interventies intelligentie betekenisvol doen toenemen? Zo ja, hoe? De Database of Raising Intelligence is een voortdurend bijgewerkt compendium van gerandomiseerde gecontroleerde proeven die werden opgezet om intelligentie te verhogen. In dit artikel onderzoeken de auteurs bijna iedere beschikbare interventie bij kinderen van de geboorte tot aan de kleuterschool met behulp van meta-analytische procedures indien meer dan 3 studies gelijke interventies toetsten en door interventies te analyseren indien er te weinig beschikbaar waren voor een meta-analyse. Dit leverde 4 meta-analyse op met betrekking tot de effecten van voedings-supplementen aan zwangere moeders en jonggeborenen, vroege onderwijs-interventies, interactie lezen en het sturen van een kind naar de peuterschool. Alle 4 de meta-analyses leverden significante resultaten op: Het geven van supplementen aan baby’s van lange-keten meervoudig onverzadigde vetzuren, het laten deelnemen van kinderen aan vroege educatieve interventies, het lezen voor kinderen op een interactieve manier en het sturen van kinderen naar een peuterschool verhogen alle de intelligentie van jonge kinderen.

 

Lees het hele artikel

English version

 

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)