Dominante visie op intelligentie ontkracht

intelligentie Scott Barry Kaufman schrijft in de Scientific American dat een dominante visie van psychologen op intelligentie ernstig is uitgedaagd door onderzoek van Kees-Jan Kan (foto) en zijn collega’s. Volgens deze overheersende kijk op intelligentie zal de erfelijkheid van gekristalliseerde intelligentie (≈ verworven kennis) lager zijn dan de erfelijkheid van vloeibare intelligentie (≈ ‘ruw’ intellectueel vermogen). Uit het onderzoek van Kan et al. is echter gebleken dat dit niet het geval is. Ten eerste bepaalden zij de culturele lading van intelligentietests die de mate aangeven waarin proeven moest worden aangepast om te kunnen worden gebruikt in verschillende landen. Zij vonden dat de culturele lading van de tests positief correleerde met zowel 1) algemene intelligentie (de g-factor) als met 2) de erfelijkheid van de test.

 

Kaufman:Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (1)

We kunnen nooit weten wat iemands potentieel is

We kunnen nooit weten wat iemands potentieel is

Mensen verschillen in de mate waarin zij geloven dat capaciteiten ontwikkeld kunnen worden. Denken dat capaciteiten nauwelijks ontwikkeld kunnen worden heet een statische mindset; denken dat ze wel ontwikkeld kunnen worden (door inspanning) heet een groeimindset. Hoewel er veel aanwijzingen zijn voor de validiteit en de voordelen van de groeimindset zien mensen met een statische mindset vaak ook veel aanwijzingen voor de juistheid van hun overtuiging. Geloof je namelijk niet in de ontwikkelbaarheid van je capaciteiten dan ga je je niet in te zetten om ze te ontwikkelen. Zet je je niet in dan ontwikkel je je niet. Wat kunnen we leren van het onderzoek naar de groeimindset? Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (6)
  • Bruikbaar (2)

Hoe maak je een jong kind slimmer?

How to Make a Young Child Smarter: Evidence From the Database of Raising Intelligence
Door John Protzko, Joshua Aronson, and Clancy Blair

 

Samenvatting [vertaling CV]: Kunnen interventies intelligentie betekenisvol doen toenemen? Zo ja, hoe? De Database of Raising Intelligence is een voortdurend bijgewerkt compendium van gerandomiseerde gecontroleerde proeven die werden opgezet om intelligentie te verhogen. In dit artikel onderzoeken de auteurs bijna iedere beschikbare interventie bij kinderen van de geboorte tot aan de kleuterschool met behulp van meta-analytische procedures indien meer dan 3 studies gelijke interventies toetsten en door interventies te analyseren indien er te weinig beschikbaar waren voor een meta-analyse. Dit leverde 4 meta-analyse op met betrekking tot de effecten van voedings-supplementen aan zwangere moeders en jonggeborenen, vroege onderwijs-interventies, interactie lezen en het sturen van een kind naar de peuterschool. Alle 4 de meta-analyses leverden significante resultaten op: Het geven van supplementen aan baby’s van lange-keten meervoudig onverzadigde vetzuren, het laten deelnemen van kinderen aan vroege educatieve interventies, het lezen voor kinderen op een interactieve manier en het sturen van kinderen naar een peuterschool verhogen alle de intelligentie van jonge kinderen.

 

Lees het hele artikel

English version

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)