Een eenvoudige interventie om de groeimindset van leraren te bevorderen

Voor leraren is het belangrijk om te beseffen dat de mindset van leerlingen hun prestaties en groei kan beïnvloeden. Het hebben van een groeimindset – het geloof dat intelligentie en capaciteiten ontwikkeld kunnen worden door inspanning – is belangrijk voor succes. Wist je echter dat ook de mindset van de leraar invloed kan hebben op de prestaties van leerlingen? Onderzoek door Heyder, Steinmayr & Cimpian (2023) laat zien dat doelbewuste reflectie op het lesgeven kan bijdragen aan de ontwikkeling van een groeimindset bij leraren.

Opleidingen Progressiegericht Werken

Het belang van een groeimindset

Een groeimindset is de overtuiging dat capaciteiten en intelligentie ontwikkeld kunnen worden door inspanning, goede leerstrategieën, hulp en doorzettingsvermogen. Leerlingen met een groeimindset geloven dat ze kunnen leren en groeien, zelfs als ze nu nog niet alles weten. Dit staat in contrast met een statische mindset, waarbij leerlingen geloven dat hun intelligentie en capaciteiten vaststaan en onveranderlijk zijn. Het hebben van een groeimindset kan leiden tot hogere prestaties, een betere motivatie, minder angst en betere leerresultaten.

Het belang van de mindset van leraren

Het onderzoek van Heyder en haar collega’s concentreert zich op de mindset van de leraar. Een docent die gelooft dat capaciteiten vaststaan en onveranderlijk zijn, zal minder geneigd zijn om te geloven in de potentie van zijn of haar leerlingen en minder snel geneigd zijn om de inspanning te leveren om hen verder te helpen. Een docent met een groeimindset, daarentegen, zal geloven in de potentie van zijn of haar leerlingen en bereid zijn om te investeren in hun ontwikkeling.

Doelbewuste reflectie op het lesgeven

Heyder en haar collega’s onderzochten de effectiviteit van een eenvoudige interventie om de groeimindset bij leraren te bevorderen. In een gerandomiseerde gecontroleerde studie vroegen zij 105 toekomstige leraren om een korte tekst te schrijven over hun missie als docent. De groep die de interventie kreeg, werd gevraagd om te reflecteren op hoe zij als docent kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen en hoe zij kunnen zorgen dat leerlingen gemotiveerd blijven om te leren. Daarnaast werd hen gevraagd om na te denken over welke specifieke acties zij kunnen ondernemen om de potentie van hun leerlingen te benutten en om de groeimindset te stimuleren.

De controlegroep schreef over een neutraal onderwerp, namelijk de dagelijkse routines en activiteiten van een docent. De groep die de interventie kreeg, vertoonde een grotere toename in groeimindset dan de controlegroep. De resultaten suggereren dat doelbewuste reflectie op het lesgeven de groeimindset van leraren kan versterken.

Implicaties voor de praktijk

Het onderzoek van Heyder en haar collega’s laat zien dat doelbewuste reflectie op het lesgeven kan bijdragen aan het ontwikkelen van een groeimindset en daarmee kan bijdragen aan een groeimindset van leerlingen. Het lijkt dus verstandig om dergelijke interventies op te nemen in het onderwijssysteem en de onderwijspraktijk.

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (0)