Myside bias: de vooringenomenheid die ons verdeelt

Ik interviewde de Canadese psycholoog Keith Stanovich twee keer (hier en hier). Hij heeft veel baanbrekend werk gedaan op het gebied van rationaliteit en de psychologie van lezen. In zijn nieuwe boek The Bias That Divides Us: The Science and Politics of Myside Thinking stelt hij dat we niet in een post-truth-samenleving leven. Hij stelt dat we eerder in een myside-samenleving leven.

Trainingen Progressiegericht Werken

Geen post-truth-samenleving

Stanovich betoogt in het boek dat ons probleem niet is dat we geen belang meer hechten aan de waarheid en feiten maar dat we het niet eens kunnen worden over algemeen aanvaarde waarheid en feiten. Wij geloven dat onze kant de waarheid kent. Post-waarheid? Dat beschrijft de andere kant. Het onvermijdelijke resultaat is politieke polarisatie. Stanovich laat zien wat de wetenschap ons kan vertellen over myside bias: hoe vaak het voorkomt, hoe je het kunt vermijden en welke doelen het dient.

Wat is myside bias?

Myside bias is de menselijke neiging om bewijs te evalueren, bewijs te genereren en hypotheses te testen op een manier die vooringenomen is in de richting van hun eigen eerdere overtuigingen, meningen en houdingen. Myside bias heeft betrekking op dingen waarvan we graag willen dat ze waar zijn.

Blinde vlek

Stanovich legt uit dat hoewel myside bias alomtegenwoordig is, het een uitzondering is onder cognitieve vooroordelen. Het is onvoorspelbaar. Intelligentie beschermt je er niet tegen en opleiding ook niet, en mijnzijdige vooringenomenheid in het ene domein is geen goede indicator van vooringenomenheid in een ander domein.

De auteur stelt dat vanwege zijn status als buitenbeentje onder de biases, myside bias een echte blinde vlek creëert onder de cognitieve elite – degenen met een hoge intelligentie, executieve functies of andere gewaardeerde psychologische disposities. Ze beschouwen zichzelf misschien als onbevooroordeeld en puur rationeel in hun denken, maar in feite zijn ze net zo bevooroordeeld als alle anderen.

Polarisatie

Stanovich onderzoekt hoe deze blinde vlek wat betreft vooringenomenheid bijdraagt ​​aan onze huidige ideologisch gepolariseerde politiek en verbindt deze met een andere recente trend: het afnemende vertrouwen in wetenschappelijk onderzoek als objectieve arbiter.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (5)
  • Bruikbaar (1)