Empatische-mindset interventie bij leraren: minder schorsingen

Een nieuw onderzoek laat zien dat het opwekken van een empathische mindset bij leraren via een korte online oefening ertoe kan leiden dat leraren leerlingen minder vaak de klas uitsturen.

Trainingen Progressiegericht Werken

In de Verenigde Staten sturen leraren leerlingen veelvuldig de klas uit. Onderzoek heeft laten zien dat leerlingen uit etnische minderheidsgroepen en leerlingen met een handicap vaker te maken krijgen met schorsingen dan andere leerlingen. Dergelijke schorsingen voorspellen verschillende negatieve latere uitkomsten zoals minder goede resultaten, eerder stoppen met school, een lager salaris, drugsgebruik en een grotere kans op een gevangenisstraf.

Jason Okonofua et al. (2022) deden een actief, placebo-gecontroleerd, longitudinaal veldexperiment (Nteachers = 66, Nstudents = 5822) om een ​​schaalbare empathische-mindset-interventie te testen.

Empatische-mindset interventie

In dit onderzoek gebruikten de onderzoekers een online oefening van 45 tot 70 minuten om middelbare schoolleraren opnieuw te focussen op het begrijpen en waarderen van de perspectieven van leerlingen en op het in stand houden van positieve relaties, zelfs wanneer leerlingen zich misdragen.

De interventie ‘empathisch denken’ is een korte online lees- en reflectieoefening. Hij nodigt leraren uit om na te denken over de cruciale kans die ze hebben om leerlingen te helpen groeien en leren wanneer ze zich misdragen, inclusief om naar leerlingen te luisteren en hun perspectief te begrijpen, en om positieve relaties te onderhouden in omstandigheden van wangedrag.

Hij maakt gebruik van gerichte artikelen, verhalen en schriftelijke reflectie-oefeningen om deze benadering van wangedrag voor te stellen als normatief, ideaal en intuïtief, als algemene wijsheid ondersteund door onderzoek. De materialen gaan in op de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen, het vermogen van docenten om leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van prosociale vaardigheden, en de waarde van het prioriteren van de perspectieven van leerlingen, vooral in tijden van conflict of wanneer ze zich misdragen.

Zo moedigen ze een empathische benadering aan om wangedrag van leerlingen te begrijpen en erop te reageren. Deelnemende docenten worden behandeld als experts in de interactie met leerlingen wanneer ze zich misdragen en worden uitgenodigd om hun expertise te delen in reactie op het interventiemateriaal om toekomstige, jongere docenten te ondersteunen.

Resultaten

In vooraf geregistreerde analyses verminderde deze oefening het aantal schorsingen, vooral voor leerlingen uit etnische minderheidsgroepen, waardoor de etnische ongelijkheid over het schooljaar werd teruggebracht van 10,6 naar 5,9 procentpunten, een vermindering van 45%. Significante reducties werden ook waargenomen voor andere groepen van zorg.

Bovendien hielden de reducties het volgende jaar aan wanneer leerlingen met verschillende leraren omgingen, wat suggereert dat empathische behandeling met zelfs één leraar in een kritieke periode de trajecten van leerlingen door de school kan verbeteren.

Discussie

Het meest interessante van deze studie is dat de gevonden effecten werden bereikt zonder dat de leraren een vaardigheidstraining hebben gekregen. In plaats daarvan was de interventie alleen maar gericht op hun mindset, de bril waardoor ze keken naar hun eigen rol en naar het perspectief van de leerling.

Een tweede interessant punt is dat de positieve effecten zich niet beperkten tot de leerlingen die mee hadden gedaan maar zich uitbreidden tot andere leraren. Vermoedelijk beïnvloedden gedragingen van leraren die aan het onderzoek hadden meegedaan dus ook het gedrag van leerlingen op een positieve wijze waardoor ook interacties met andere leraren positiever werden.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (0)