Progress header

Progressie: tien redenen om de toekomst positief tegemoet te zien

Progressie: tien redenen om de toekomst positief tegemoet te zienDe Zweed Johan Norberg heeft een boek geschreven waarin hij beschrijft hoe de wereld progressie heeft geboekt op een groot aantal gebieden. Het boek, met als titel Progress: Ten Reasons to Look Forward to the Future, bevat tien hoofdstukken waarin de volgende onderwerpen worden behandeld: voedsel, sanitatie, levensverwachting, armoede, geweld, milieu, geletterdheid, vrijheid, gelijkheid en de positie van kinderen.

In zijn behandeling van al deze onderwerpen maakt Norberg veel gebruik van objectieve gegevens. Ook als je al het één en ander gelezen of gehoord hebt over de grote progressie in de wereld, kun je in dit boek vermoedelijk nog veel leerzame dingen tegenkomen. Ik vind het een interessant boek maar ik heb er wel een kritische kanttekening bij. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (4)
 • Bruikbaar (0)

Diep werk: sneller en dieper leren, beter presteren

Diep werk: sneller en dieper leren, beter presterenTeresa Amabile pleitte er op grond van haar onderzoek voor om (vrijwel) iedere dag tijd minstens een half uur te reserveren om geconcentreerd en ongestoord te werken aan werk dat betekenisvol voor je is (lees meer). Cal Newport, hoogleraar computer science en auteur van het boek Deep work gaat nog een stap verder. Hij stelt dat in vrijwel ieder beroep een veel betere productiviteit en tevredenheid kan worden bereikt als zoveel mogelijk gewerkt wordt op de manier van ‘diep werk’. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (6)
 • Bruikbaar (6)

Het onfalsifieerbaar maken van overtuigingen

Het onfalsifieerbaar maken van overtuigingenJe zou denken dat mensen alleen overtuigingen aanhangen op grond van hun waarheidsgehalte maar dat is niet het geval. Mensen hebben natuurlijk inderdaad vaak overtuigingen omdat ze denken dat die waar zijn maar er zijn ook andere redenen mogelijk voor het hebben van overtuigingen. Die redenen kunnen te maken hebben met verschillende soorten psychologische of sociale doelen die zij hebben. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de wereld als ordelijk of betekenisvol of veilig kunnen zien, de eigen groep (met dezelfde overtuigingen) als moreel goed kunnen zien en het gevoel kunnen hebben bij deze groep te horen en invloed op of macht over andere mensen kunnen hebben.

 

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (3)
 • Bruikbaar (0)

Hoe vergroten we onze weerstand tegen onwaarheden?

Hoe vergroten we onze weerstand tegen onwaarheden?Vaak is het niet zo gemakkelijk om te beoordelen of iets juist of onjuist is. Er zitten vaak meerdere kanten aan een zaak en er is soms veel kennis nodig om iets goed te kunnen beoordelen. Zelfs experts kunnen van mening verschillen over veel kwesties. Maar het komt ook vaak voor dat het onderscheid tussen juist en onjuist wel degelijk eenduidig te maken is. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (4)
 • Bruikbaar (1)

Te weinig problemen hebben is niet goed voor je

Te weinig problemen hebben is niet goed voor jeEén van de dingen die psychologie moeilijk maken, is dat psychologische onderwerpen vaak allerlei paradoxen bevatten. Een voorbeeld van zoiets paradoxaals vindt je terug in het hebben van problemen. Als we het hebben van een probleem definiëren als het je bevinden in een onwenselijke situatie dan ligt het voor de hand om te stellen dat het in het algemeen niet prettig is om een probleem te hebben. Als we het hierbij laten, is alles overzichtelijk en eenvoudig. Maar de werkelijkheid is verrassender. Natuurlijk is en blijft het hebben van problemen in het algemeen niet fijn. En overladen worden door problemen kan ervoor zorgen dat je overbelast raakt. Maar te weinig problemen hebben is misschien ook bepaald niet fijn. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (7)
 • Bruikbaar (4)

Twee componenten van positiever communiceren

Twee componenten van positiever communicerenNegativiteit in gesprekken kan druk zetten op de relatie en de samenwerking bemoeilijken. Negativiteit, zoals kritiek en verwijten, brengt mensen al gauw in een verdedigende houding. Terwijl ze die verdedigende houding hebben, is hun vermogen tot genuanceerd en creatief denken tijdelijk minder groot. In plaats daarvan zullen ze misschien hun gedrag waarvoor ze bekritiseerd werden proberen te rechtvaardigen. En de kans bestaat ook dat de tegenaanval in zullen zetten door de andere persoon ook te bekritiseren. Als er in een gesprek iets negatiefs tegen mensen gezegd wordt, is hun eerste reflex vaak om iets negatiefs terug te zeggen. De inhoud van wat zeggen wordt negatiever en de manier waarop ze praten wordt ook negatief-emotioneler.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (13)
 • Bruikbaar (10)

Het belangrijke verschil tussen emotioneel welbevinden en tevredenheid over je leven

Het belangrijke verschil tussen emotioneel welbevinden en tevredenheid over je levenHet geluk dat je in een situatie ervaart wijkt vaak sterk af van hoe positief je achteraf over die situatie nadenkt. Op dezelfde manier is er een belangrijk verschil tussen het ervaren van emotioneel geluk in je leven en hoe tevreden je bent over je leven. Psycholoog Daniel Kahneman en econoom Angus Deaton (foto) hebben over deze onderwerpen belangrijke inzichten geformuleerd die ik hieronder tracht samen te vatten.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (3)
 • Bruikbaar (1)

Hoe centraal moeten we geluk stellen in ons leven?

Hoe centraal moeten we geluk stellen in ons leven?Hoe belangrijk moeten mensen het vinden om gelukkig te zijn? Moet dat een algemeen doel zijn in je leven? Misschien zelf het ultieme doel dat je kunt hebben als mens? Moeten we geluk in alle onderdelen van ons leven, zoals onderwijs en werk als hoofddoel zien? Hoewel geluk als doel heel belangrijk klinkt, denk ik dat we niet te snel moeten denken dat het leven alleen om geluk draait. Wat geluk precies is, hoe je het bereikt en hoe centraal je het moet stellen in je leven, is volgens mij namelijk minder gemakkelijk te beantwoorden dan je op het eerste gezicht zou denken.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (6)
 • Bruikbaar (3)

3 Manieren waarop de psychologie progressie probeert te boeken

3 Manieren waarop de psychologie progressie probeert te boekenZoals je waarschijnlijk al hebt gelezen, is er binnen de psychologie veel ophef over de geldigheid van eerder gevonden uitkomsten van onderzoek. Hoewel sommige wetenschappers wat defensief reageerden op deze ophef, zijn anderen serieus bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de psychologische wetenschap. Ik noem hieronder drie voorbeelden van hoe ze daarmee bezig zijn. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (3)
 • Bruikbaar (2)

Welke soorten doelen wanneer?

Welke soorten doelen wanneer?Er zijn verschillende soorten doelen. Wat zijn de verschillen en wanneer werken welke soorten doelen het beste? In een nieuw artikel vatten Latham & Seijts (2016) de bevindingen samen van de goals-setting theory (GST; Locke & Latham, 1990; 2013), een goed onderbouwde theorie over het stellen van doelen. GST-onderzoek heeft laten zien het stellen van specifieke, uitdagende doelen leidt tot hogere prestaties dan gemakkelijke en abstracte doelen het het niet stellen van doelen, waarbij geldt: hoe hoger het doel, hoe hoger de prestatie. Dit geldt mits voldaan is aan vier condities: de persoon is bekwaam om het doel te bereiken, de persoon beschikt over de situationele (hulp)middelen die nodig zijn voor het behalen van het doel, de persoon is gecommitteerd voor het doel en de persoon krijgt objectieve feedback over progressie richting het doel. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (7)
 • Bruikbaar (6)

Populaire berichtenprogressie