Progressiegericht woordenboek


 Werkplekdemocratie :

Een systeem of organisatiemodel waarbinnen werknemers actief betrokken zijn bij de besluitvorming en zeggenschap hebben over hun werkomgeving. Dit kan variëren van participatie in hiërarchische beslissingen tot directe inspraak via ondernemingsraadsvergaderingen en personeelsvertegenwoordiging. Het doel is om de macht binnen een organisatie evenredig te verdelen en werknemers meer invloed te geven op beslissingen die hun dagelijkse werk en welzijn beïnvloeden. Werkplekdemocratie kan worden gezien als een manier om de kwaliteit van het werk en de arbeidsvoorwaarden te verbeteren, alsmede om de productiviteit en de innovatie binnen een organisatie te vergroten.


Klik hier om meer te lezen over Werkplekdemocratie

► Verwante begrippen: Democratie, Autonomie-ondersteuning, Betekenisvol werk, Ethisch leiderschap
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Mindfulness, Zelfconcordante doelen, Ontwikkelbaarheid van intelligentie, No Asshole Rule, Just-world hypothesis


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.