Progressiegericht woordenboek


 Democratie:

In een democratie kunnen burgers hun politieke voorkeuren uiten en hun bestuurders kiezen. In een stabiele democratie is sprake van regels en instituties die de macht van bestuurders begrenzen. Een belangrijke manier waarop dit gebeurt, is via de zogenaamde trias politica, de scheiding der machten. Volgens dit principe is de staat opgedeeld in drie organen die elkaars functioneren bewaken, de wetgevende macht die wetten opstelt (ons parlement heeft die functie), een uitvoerende macht die het dagelijks bestuur van de staat uitoefent (de regering) en een rechterlijke macht die deze uitvoering toetst aan de wet. Daarnaast is een vrije pers een voorwaarde voor een democratie (deze wordt soms aangeduid als de vierde macht). Zonder vrije pers is het onmogelijk voor een bevolking om betrouwbare informatie te krijgen over wat er speelt in de wereld waardoor het vormen van een realistische politieke mening belemmerd wordt.


Klik hier of hier om meer te lezen over Democratie

► Verwante begrippen: Werkplekdemocratie, Primaire sociale goederen, Social Progress Index, Autocratische narratief,
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Sociale progressie, Placebo-effect, Excellencisme, Algoritmische activiteiten, Frisse Start-Effect


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.