De testen-en-leren aanpak

De testen-en-leren aanpak

In mijn bericht Combining practice based learning and theory based learning suggereerde ik dat zelfgestuurd leren het beste kan plaatsvinden voor een combinatie van wat ik praktijkleren en theorieleren noem. Praktijkleren is leren op basis van je eigen reflecties en eigen acties. Theorieleren is leren gebaseerd op de systematische kennisontwikkeling door anderen. Lees verder »

De kunst van wijsheid is om jezelf voor te bereiden op een toekomst van onvoorstelbare mogelijkheden

Recent zijn er verschillende boeken verschenen die een optimistisch plaatje van de toekomst schetsen. In The Rational Optimist legt Matt Ridley uit dat over het verloop van de geschiedenis veel dingen beter zijn geworden en hij voorspelt dat de toekomst beter zal worden in plaats van rampzalig. In The Better Angels of Our Nature heeft Steven Pinker gedocumenteerd hoe geweld in allerlei vormen over lange periodes is afgenomen en hij voorspelt dat dit proces zich zal voortzetten. En in Abundance beschrijven Peter Diamandis en  Steven Kotler technologische ontwikkelingen die nu plaatsvinden en in voorbereiding zijn die het vermogen zullen opleveren om binnen enkele decennia te voorzien in de basale behoeften van alle mensen op de planeet.Lees verder »

Het temmen van het beest

Het temmen van het beest

Ik ontving deze interessante reactie van Niklas Tiger uit Zweden:

Lees verder »

Visualisatie-feedback bevordert bij ouderen progressie in de richting van gezondheidsgerelateerde doelen

Het hieronder vermelde onderzoek laat zien hoe feedback in de vorm van visualisatie kan helpen om de zelfregulatie en progressie te versterken bij het nastreven van doelen:

Lees verder »

Abundance, boek over de toekomst die beter zal zijn

Ik lees nu het boek Abundance, the future is better than you think, geschreven door Peter Diamandis en Steven Kotler. Het boek is aanbevolen door mensen als Steven Pinker, Matt Ridley en Bill Gates.

 

Beschrijving van het boek: Since the dawn of humanity, a privileged few have lived in stark contrast to the hardscrabble majority. Conventional wisdom says this gap cannot be closed. But it is closing—fast. In Abundance, space entrepreneur turned innovation pioneer Peter H. Diamandis and award-winning science writer Steven Kotler document how progress in artificial intelligence, robotics, infinite computing, ubiquitous broadband networks, digital manufacturing, nanomaterials, synthetic biology, and many other exponentially growing technologies will enable us to make greater gains in the next two decades than we have in the previous two hundred years. We will soon have the ability to meet and exceed the basic needs of every man, woman, and child on the planet. Abundance for all is within our grasp.

Lees verder »

Is het beter om je aandacht te richten op bereikte progressie of op resterende progressie?

Is het beter om je aandacht te richten op bereikte progressie of op resterende progressie?

Het hieronder vermelde onderzoek laat zien hoe je je aandacht het beste kunt richten als je een doel wilt bereiken. Wanneer je nog maar net op weg bent richting je doel blijkt het het meest motiverend te zijn om je te richten op de progressie die je al geboekt hebt. Wanneer echter je einddoel in zicht komt blijkt het het meest motiverend te zijn om je aandacht te richten op de progressie die je nog moet boeken.

Lees verder »

Geslaagde organisatieverandering

Leerdoelen werken vaak beter dan prestatiedoelen

Veel onderzoek in de psychologie heeft laten zien dat er een belangrijk verschil is tussen zogenaamde prestatiedoelen en leerdoelen. Prestatiedoelen richten zich op het proberen te laten zien dat je beschikt over een bepaalde vaardigheid of capaciteit terwijl leerdoelen zich richten op beter worden, het bereiken van groei met betrekking tot een bepaalde vaardigheid of capaciteit. De psychologe Heidi Grant Halvorson legt uit hoe de prestatieoriëntatie weliswaar heel motiverend kan zijn maar een belangrijk nadeel heeft:Lees verder »

5 Progressiegerichte vragen: een krachtige sequentie

5 Progressiegerichte vragen: een krachtige sequentie

Een goede manier om progressie mogelijk te maken is het stellen van doordachte vragen. Het helpt als deze vragen goed op elkaar aansluiten. De onderstaande sequentie van vragen die ik enkele jaren geleden ontwikkelde en sindsdien vaak gebruikt heb, is een uiterst krachtige en flexibele set vragen die in veel veranderprocessen nuttig is gebleken:

Lees verder »

Zo dichtbij en toch zo ver: de mentale representatie van progressie

Hier is een onderzoek dat laat zien dat we onze perceptie van hoeveel progressie we hebben geboekt aanpassen om onszelf te motiveren. Of we de hoeveelheid progressie overdrijven of  bagatelliseren hangt af van hoe dicht we bij ons doel zijn.

 

So Near and Yet So Far: The Mental Representation of Goal Progress
By Szu-chi Huang, Ying Zhang, & Susan M. Broniarczyk

Samenvatting [vertaling CV]: In dit artikel verkennen we of de mentale representatie van mensen van de mate van progressie kan fungeren als een zelfregulatiemechanisme dat helpt om voortgezette inspanning in het streven te motiveren. We opperen dat wanneer individuen net zijn begonnen met het nastreven van een doel en nog weinig progressie hebben geboekt, ze de bereikte progressie overdrijven in hun mentale representatie om een hogere kans van het uiteindelijk bereiken van het doel te signaleren en zo meer inspanning teweeg te brengen. En omgekeerd, wanneer mensen als substantiële progressie hebben geboekt en het bereiken van het doel in zicht is, dan bagatelliseren ze de bereikte progressie in hun mentale representatie om een grotere beleefde discrepantie te scheppen en zo een grotere inspanning teweeg te brengen. Empirisch bewijs vanuit onze vier onderzoeken ondersteunde deze hypothese.

English version