Veel dingen in de wereld fluctueren constant maar sommige dingen lijken altijd in één richting te veranderen over lange periodes. Er lijken zelfs enkele ontwikkelingen te zijn te zijn die zich over de hele menselijke geschiedenis uitstrekken. Hier zijn een paar voorbeelden:

 

1. Antropocentrisme neemt af: lang geleden interpreteerden de natuur in antropocentrische termen. Ze zagen de mens als het middelpunt van het bestaan. Natuurlijke verschijnselen zoals onweer, vulkaanuitbarstingen en overstromingen werden gezien als tekenen van god(en) die speciaal bedoeld waren voor ons. We dachten dat de wereld gestuurd werd door goden die veel menselijke trekken hadden. Stap voor stap begonnen we meer uit te vinden over de natuur en over onszelf. We ontdekten veel over natuurlijke fenomenen en kwamen erachter dat ze vaak weinig tot niets met ons te maken hadden. We ontdekten ook de enorme uitgestrektheid van het universum. We kwamen erachter dat de aarde een piepkleine planeet is die niet in het centrum van ons zonnestelsel staat, dat ons zonnestelsel niet in het centrum van ons melkwegstelsel staat en dat mensen niet onderscheiden van dieren zijn maar dat we zelf dieren zijn. (Kijktips: 1) The Center of all Things, 2) The Known Universe).

 

 

2. Het menselijke netwerk verdicht zich: het weven van het web van menselijke interacties vindt al plaats sinds de tijd dat jager-verzamelaars groepen vormden. Daarna ontstonden steden en beschavingen en uiteindelijk, toen Columbus het menselijke netwerk uitbreidde naar de Amerika’s in 1492, werd de hele wereld verbonden tot één netwerk. In moderne tijden groeit het menselijke netwerk sneller dan ooit te voren door nieuwe transportmiddelen en informatie- en telecommunicatietechnologie.  (Leestip: The Human Web: A Bird’s-Eye View of World History).

 

3. Menselijke samenwerking neemt toe: Terwijl de mensheid zich ontwikkelt neemt menselijke samenwerking toe. Anders gezegd: door de hele geschiedenis heen volgen menselijke interacties steeds meer een patroon van ‘positive-sumness’. Positive-sumness beschrijft een interactie waarin de interacterende partijen netto opbrengsten vergaren van meer dan nul. Natuurlijke selectie heeft deugden als altruïsme en empathie in ons gevormd die hieraan bijdragen. Daarnaast is zo dat zelfs gedragingen die gemotiveerd zijn door eigenbelang menselijke gemeenschappen ten goede kunnen komen (en dit ook vaak doen). Ten slotte wordt samenwerking verder gestimuleerd door menselijke systemen en instituties die disfunctioneel egoïsme tegengaan. (Leestips: 1) The Evolution of Cooperation, 2) Nonzero: The Logic of Human Destiny).

 

4. Collectieve intelligentie groei: terwijl de menselijke beschaving zich heeft ontwikkeld hebben mensen zich beziggehouden met ruilhandel en specialisatie waardoor een geleidelijk ontstaan van collectieve intelligentie heeft plaatsgevonden.  Via deze collectieve intelligentie hebben mensen manieren gevonden om de leefomstandigheden voor de meesten van ons te verbeteren ondanks schijnbaar overweldigende problemen en bedreigingen. (Leestip: The Rational Optimist: How Prosperity Evolves. Kijktip: Exchange is the root of virtue and prosperity).

 

5. Geweld neemt af: In weerwil van de dominante zienswijze dat de wereld steeds gewelddadiger wordt, is feitelijk het omgekeerde waar. Door de hele geschiedenis heen zijn verschillende soorten geweld langzaam maar zeker afgenomen dankzij een proces van beschaving en dankzij instituties die wij hebben gevormd. (Leestip: The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined).

 

Het staat buiten kijf dat deze vijf macrotrends met elkaar samenhangen. De vijf trends gecombineerd suggereren dat de mensheid zich langzaam aan het verenigen is en hiervan profiteert. Er vindt progressie plaats al gebeurt dat soms heel langzaam. Natuurlijk is er nog veel ellende, ongelijkheid, armoede, haat, primitivisme en geweld. Verdere vooruitgang zal niet automatisch plaatsvinden en er is geen garantie dat We moeten niet achterover leunen en kijken wat er verder gebeurt. Nu het onze beurt is om te leven moeten we ons best doen om deze trends een stapje verder te brengen zodat ze door kunnen gaan.

 

English version

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)