Positieve effecten van een focus op progressie

Op deze site deel ik inzichten over wat progressie is, hoe het bereikt kan worden en wat haar effecten zijn. Hoewel het onderwerp progressie mogelijk even complex is al ieder onderwerp in de psychologie is het denk ik wel mogelijk om enkele algemene bevindingen over de positieve effecten van een focus op progressie op een rijtje te zetten.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

De kracht van beleefde progressie

Beleefde progressie, het gevoel dat je onbelemmerd vooruit kunt of obstakels overwint, lijkt iets krachtigs te zijn. Hier zijn enkele bewezen voordelen die samenhangen met het monitoren van progressie en met de beleving van progressie:

  1. Zelf-evaluatie van progressie is een sleutel tot motivatie. De perceptie van progressie verhoogt in het algemeen het gevoel dat je tegen een taak opgewassen bent en de motivatie om verder te gaan  (Schunk & Usher, 2012).
  2. Zowel het geloof in de mogelijkheid van progressie als daadwerkelijke progressie in de richting van doelen vergroot het welbevinden van mensen (MacLeod, Coates & Hetherton, 2008).
  3. Het gevoel van vooruitgang in de richting van levensdoelen hangt samen met het fysieke en mentale welbevinden van mensen (Street, O’Connor & Robinson, 2007).
  4. Reflecteren op progressie helpt om te leren of wat je hebt geprobeerd effectief is en, zo niet, maakt het mogelijk om aanpassingen in je aanpak aan te brengen (Cleary, 2011).
  5. Focussen op progressie is heel motiverend, zowel in werksettings (Amabile & Kramer, 2011) als in je persoonlijke leven (Elliot, Sheldon & Church, 1997). Progressie lijkt cruciaal te zijn voor het vinden van betekenis en voldoening in werk en in het leven in het algemeen. Dit is in het bijzonder het geval wanneer de progressie heeft op de vervulling van de individuele basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid (Sheldon & Kasser, 1998).

In latere posts zal ik de meer genuanceerde en complexe bevindingen over progressie onder de loep nemen.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (0)