Hier is een onderzoek dat laat zien dat we onze perceptie van hoeveel progressie we hebben geboekt aanpassen om onszelf te motiveren. Of we de hoeveelheid progressie overdrijven of  bagatelliseren hangt af van hoe dicht we bij ons doel zijn.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

So Near and Yet So Far: The Mental Representation of Goal Progress
By Szu-chi Huang, Ying Zhang, & Susan M. Broniarczyk

Samenvatting [vertaling CV]: In dit artikel verkennen we of de mentale representatie van mensen van de mate van progressie kan fungeren als een zelfregulatiemechanisme dat helpt om voortgezette inspanning in het streven te motiveren. We opperen dat wanneer individuen net zijn begonnen met het nastreven van een doel en nog weinig progressie hebben geboekt, ze de bereikte progressie overdrijven in hun mentale representatie om een hogere kans van het uiteindelijk bereiken van het doel te signaleren en zo meer inspanning teweeg te brengen. En omgekeerd, wanneer mensen als substantiële progressie hebben geboekt en het bereiken van het doel in zicht is, dan bagatelliseren ze de bereikte progressie in hun mentale representatie om een grotere beleefde discrepantie te scheppen en zo een grotere inspanning teweeg te brengen. Empirisch bewijs vanuit onze vier onderzoeken ondersteunde deze hypothese.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)