4 Verbetersuggesties van livecliënten

Eén van de hoogtepunten in de Training Progressiegericht Coachen vinden we meestal het onderdeel waarbij er een livecliënt komt die door de cursisten gecoacht wordt. Het coachingsgesprek wordt gevoerd aan de hand van de CPW 7 stappen aanpak. Dit proces is vaak erg leerzaam. Hieronder noem ik enkele van de punten die vaak genoemd worden als leerzaam.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Het coachen van de livecliënt

De livecliënt is iemand die eerder zelf eens meegedaan heeft aan deze training en de progressiegerichte aanpak dus goed kent. De livecliënt brengt een echte verbeterbehoefte in. Dat wil zeggen: hij of zij speelt geen rol maar heeft een echt probleem of doel. Het oefenen vindt plaats in ongeveer 4 blokjes waarbij verschillende cursisten stukjes van het coachingsgesprek kunnen doen. Deze blokjes duren ongeveer 10 minuten.

Na ieder stukje gesprek gaat de livecliënt met een van de trainers naar een andere ruimte en beantwoordt de volgende twee vragen:

 1. Wat werkte er wat jou betreft goed in dit stukje gesprek? en
 2. Welke suggesties heb je voor de persoon die jou net gecoacht heeft?

De opmerkingen die de live-cliënt in deze tussenstukjes maakt, worden genoteerd en na afloop van het hele proces als feedback meegegeven aan de coaches.

 

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Positieve feedback door livecliënten

Dit onderdeel van de training is bijna altijd erg nuttig en leerzaam. In de eerste plaats is het nuttig om te horen wat er allemaal al goed heeft gewerkt. Livecliënt hebben vaak veel positieve feedback. Dingen die vaak genoemd worden zijn:

 1. De coach had een rustige en vriendelijke houding. Hierdoor voelde ik me op mijn gemak waardoor ik het gemakkelijker vond om open te vertellen over mijn situatie.
 2. De coach stelde goede vragen. Deze vragen hielpen mij om steeds een stapje verder te komen in mijn denken.
 3. De coach vatte goed samen. Hierdoor merkte ik dat de coach goed luisterde en mijn perspectief erkende. Ook hielp het mij om verder te denken en aan te vullen.
 4. De coach volgde goed de structuur van de 7 stappenaanpak. Hierdoor kon stap voor stap vooruit komen in het bedenken wat ik wilde bereiken en hoe ik dat voor elkaar zou kunnen krijgen.

Verbetersuggesties van livecliënten

In de tweede plaats is het nuttig om te horen welke suggesties livecliënten zoal geven. Die suggesties wisselen uiteraard per cursist. Enkele dingen relatief vaak genoemd worden, zijn misschien interessant om op een rijtje te zetten:

 1. De coach zou nog iets beter kunnen aansluiten bij wat ik vertel
 2. De coach zou nog iets meer rust in het gesprek mogen brengen / iets langzamer gaan
 3. De coach zou nog iets meer mogen doorvragen
 4. De coach zou de progressiegerichte technieken nog iets preciezer kunnen gebruiken

Hieronder ga ik iets dieper in op ieder van deze suggesties.

1. De coach zou nog iets beter kunnen aansluiten bij wat ik vertel

Progressiegericht coachen is een aanpak waarbij het perspectief van cliënten voortdurend centraal staat. Cliënten krijgen tijdens het gesprek volop de gelegenheid om te vertellen hoe ze hun situatie zien en wat ze willen bereiken. De vragenstructuur van de 7 stappen helpt hen om hun perspectief op hun eigen situatie stapje voor stapje te ontwikkelen. Gaandeweg gesprekken wordt het perspectief van cliënt meestal steeds wat realistischer, hoopvoller en constructiever.

De coach werkt vanuit een houding van niet-weten en leidt steeds van achteren. Wanneer de cliënt iets gezegd heeft sluit de coach hierop eerst erkennend aan en schakelt dan pas door (lees meer). Dit aansluiten kan heel kort zijn maar ook iets langer, in de vorm van een samenvatting. Bij samenvatting gebruikt de coach de sleutelwoorden van cliënten. Dit helpt om het gesprek soepeler en nuttiger te maken (lees waarom).

2. De coach zou nog iets meer rust in het gesprek mogen brengen / iets langzamer gaan

Coaches maken zich soms zorgen over welke vervolgvraag ze moeten stellen als cliënten aan het woord zijn. Dit kan voor cliënten verstoren werken omdat ze het gevoel hebben dat er niet goed naar ze geluisterd wordt. Als coach doe je er goed aan om terwijl de cliënt aan het praten is niets anders te doen dat goed te luisteren. Als cliënten uitgesproken zijn sluit je eerst aan op wat ze gezegd hebben. Daarna is pas aan de orde welke vervolgvraag je gaat stellen.

Livecliënten vertellen ons vaak dat ze het helemaal niet erg vinden wanneer coaches even een stilte laten vallen om rustig na te denken over hun vervolgvraag. Sterker nog, vaak stellen ze een dergelijke stilte alleen maar op prijs. Hiervoor worden vaak twee redenen genoemd. De eerste is dat cliënten het vaak vinden getuigen van professionaliteit en serieuze aandacht als de coach rustig nadenkt over de volgende vraag. De tweede is dat cliënten tijdens deze stilte ook zelf nog even rustig kunnen doordenken over wat er net besproken is.

Tijdens het proces van het oefenen met de livecliënt hebben cursisten vaak het lijstje met de vragen uit de 7-stappen aanpak bij de hand zodat ze af en toe even kunnen spieken. Cursisten vragen zich soms af of cliënten die niet vervelen vinden maar cliënten zelf zeggen meestal het helemaal niet vervelend te vinden.

3. De coach zou nog iets meer mogen doorvragen

Vragen zijn belangrijke manieren waarop progressiegerichte coaches cliënten helpen. Via vragen kunnen cliënten steeds een stapje verder komen in hun denken. In de eerste plaats is het belangrijk om ruimte te bieden door open vragen te stellen en goed te luisteren. Vervolgens is het belangrijk om goed door te vragen over wat cliënten naar voren hebben gebracht. Als coach vraag je door totdat je goed voor je ziet wat de cliënt bedoelt. Je vraagt door tot het niveau van positieve gedragsbeschrijvingen. Hier kun je lezen hoe dat werkt.

Vooral het doorvragen over eerdere successen is iets dat vaak nog beter kan. De eerdere successenvraag is een van de belangrijkste en krachtigste progressiegerichte vragen. De kracht van deze vraag komt echter alleen goed naar voren als je goed en precies doorvraagt. Hier zijn enkele artikelen over hoe je dat kunt doen: 1) de eerdere successenvraag, 2) de keldermetafoor, 3) Zoek het eerdere succes daar waar het probleem zich bevindt.

Goed doorvragen is ook een manier om meer rust in het gesprek te brengen. Je gaat als coach niet snel door de 7 stappen heen. Je vraagt rustig door totdat je heel concrete antwoorden hebt. Dit helpt niet alleen jou om beter te begrijpen wat de cliënt denkt en wil. Het is ook nuttig voor de cliënt zelf.

4. De coach zou de progressiegerichte technieken nog iets preciezer kunnen gebruiken

Livecliënten geven nogal eens de suggestie aan cursisten om iets preciezer te worden in het gebruik van de progressiegerichte technieken. Dit geldt zowel voor het volgen van de structuur van gesprekken als voor specifieke vraagtechnieken. Eerst iets over de structuur. Cliënten laten soms onderdelen weg, slaan die over. Dit kan gaan om de nuttigheidsvraag of de platformvraag of nog andere vragen. De structuur van de 7-stappenaanpak is heel logisch opgebouwd en vaak werkt het goed voor cliënten om deze structuur te volgen. Als de cliënt zelf geen aanleiding geeft om af te wijken van de structuur werkt het vaak het beste om deze gewoon te volgen.

Ook meer precisie in vragen is iets waar cursisten volgens livecliënten nog beter in kunnen worden. Een veelgenoemd voorbeeld is de schaalvraag. Als je als beginnend progressiegerichte coach deze techniek toepast kun je hem het beste op de standaardmanier toepassen is onze ervaring. Bij deze standaardmanier horen enkele standaardformuleringen en een volgorde van stappen. Hier kun je lezen hoe die eruit zien.

 

Wat vind je van dit artikel?
 • Bruikbaar (2)
 • Interessant (1)