De CPW 7-stappen aanpak (Visser, 2013, Schlundt Bodien, 2013) is een progressiegerichte vragenstructuur die veel gebruikt wordt in coachingsgesprekken. De structuur werkt goed om te bedenken wat je wilt bereiken en hoe je stapjes vooruit kunt zetten. Tegelijk is aanpak een prima manier om 3 belangrijke pijlers van progressiegericht werken te ondersteunen. Die 3 pijlers zijn autonomie-ondersteuning, de groeimindset en het progressieprincipe.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Autonomieondersteuning

De pijler van autonomieondersteuning is erop gericht om mensen zoveel mogelijk in staat te stellen om hun aandacht en inspanning te richten op die dingen die ze interessant en belangrijk vinden en daarbij zelf te kiezen hoe ze aan deze dingen willen werken. Het bieden van autonomieondersteuning vergroot de autonome motivatie van mensen. Dat wil zeggen dat er helemaal achter staan wat ze doen. Wanneer mensen autonoom gemotiveerd zijn dan voelen zij zich niet alleen beter. Ook is de kwaliteit van hun werk en de kwaliteit van hun relaties met anderen vaak beter.

Groeimindset

De pijler van de groeimindset heeft betrekking op de vraag of mensen wel of niet geloven in de mogelijkheid van het boeken van progressie in een bepaald onderwerp. Dat onderwerp kan betrekking hebben op de eigen vaardigheden, eigenschappen of capaciteiten maar ook op gewenste resultaten of goede relaties met anderen. Wanneer mensen een groeimindset hebben durven ze beter uitdagingen aan te gaan, staan ze meer open voor hulp en kritiek en spannen zij zich meer en langer in, ook als het moeilijk wordt.

Progressieprincipe

De pijler van het progressieprincipe is het motiverende effect van bereiken van progressie in wat belangrijk voor je is. Het progressieprincipe treedt op wanneer mensen zicht hebben op wat belangrijk (/betekenisvol) voor ze is, wanneer ze zicht hebben op de progressie die ze al hebben geboekt en aan het boeken zijn, en wanneer ze een idee hebben over welke progressie verder belangrijk voor ze is om te gaan bereiken.

De CPW 7-stappenaanpak

Als je eens rustig door de vragen in de CPW 7-stappen aanpak heen loopt, zie je dat deze aanpak deze 3 progressiegerichte pijlers inderdaad ondersteunt. Autonomieondersteuning kun je onder andere herkennen aan het feit dat coachees zelf kunnen zeggen waar het gesprek over gaat en wat ze willen dat het gaat opleveren (zie bijvoorbeeld stap 1, 2 7). Ook kunnen ze hun eigen gewenste situatie onder woorden brengen (stap 3) en zelf kiezen welke stapjes vooruit ze willen kiezen (stap 6). Ook kun je duidelijk zien hoe de vragenstructuur een groeimindset opwekt. Door te vragen welke progressie coachees zouden willen bereiken (stap 3) en door hier een heel concreet plaatje van laten schetsen, neemt het geloof in de mogelijkheid van verandering vaak snel toe. Dit wordt nog versterkt doordat eerdere successen worden besproken (stap 4 en 5). Coachees ervaren dat ze in vergelijkbare situaties al eens successen of succesjes hebben bereikt. Het progressieprincipe komt ook nadrukkelijk naar voren in het gesprek door te kijken naar welke progressie al is bereikt (stap 4 en 5) en door te focussen op verder te bereiken progressie (stap 3 en 6).

Doe jij weleens coachingsgesprekken? Probeer de CPW 7-stappenaanpak maar eens uit. Ik ben benieuwd hoe het je bevalt

Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (25)
  • Interessant (16)