Progressiegerichte zelfcoaching

Het is natuurlijk fijn dat er coaches zijn die cliënten kunnen helpen wanneer zij daar behoefte aan hebben. Maar wat ook fijn is, is dat we de principes van progressiegerichte coaching ook op onszelf kunnen toepassen. We noemen dit zelfcoaching. En als progressiegerichte professionals kunnen we onze cliënten de vaardigheid van zelfcoaching ook aanleren. Zelfcoaching heeft enkele aantrekkelijke voordelen. We kunnen het altijd en overal toepassen en het is goedkoper en praktisch gemakkelijker te realiseren dan naar een coach te gaan. Om progressiegerichte zelfcoaching te kunnen toepassen, zijn tenminste drie dingen nodig:

 Trainingen Progressiegericht Werken 

  1. dat we met enige afstand naar onszelf kunnen kijken
  2. dat we beschikken over goede vragen en vraagstructuren
  3. dat we met mildheid naar onszelf kunnen kijken

Van een afstandje naar je zelf leren kijken

Progressiegerichte zelfcoaching werkt helemaal hetzelfde als progressiegerichte coaching van een cliënt. Bij zelfcoaching zijn wij alleen zelf de cliënt. Het feit dat wij bij zelfcoaching zelf de cliënt zijn, doet een beroep op een speciale extra vaardigheid. Dit is de vaardigheid om onszelf en onze situatie te kunnen bekijken vanuit een derdepersoonsperspectief. We moeten met andere woorden leren om van een afstandje naar onszelf en onze situatie te kijken. Door dit te doen, kunnen we vanuit een breder perspectief naar onszelf kijken en meer oog krijgen voor de perspectieven en belangen van anderen. Onderzoek van o.a. Grossmann & Kross (2014) laat zien dat het kijken vanuit een derdepersoonsperspectief de wijsheid van onze oordelen en acties vergroot.

Goede vragen en zelfcompassie

Met het bovenstaande zijn we er nog niet. Ook is het nodig voor effectieve zelfcoaching dat je jezelf de goede vragen leert stellen en dat je met mildheid naar jezelf kunt kijken ofwel met zelfcompassie. De goede vragen die je jezelf kunt stellen, kun je baseren op de bekende progressiegerichte technieken zoals de 7-stappenaanpak en de cirkeltechniek. Deze zelfde vragen en vraagstructuren die bij het coachen van cliënten zo behulpzaam zijn, kun je ook gebruiken bij zelfcoaching.

Als progressiegerichte coach stellen we ons ondersteunend en erkennend op richting onze cliënten. Dit doen we ook als we onszelf coachen. Het is belangrijk dat we onszelf niet hard bekritiseren of veroordelen als we dingen fout hebben gedaan. Een dergelijke harde aanpak werkt niet als we hem toepassen op onze cliënten en ook niet als we hem toepassen op onszelf. Hij kan leiden tot een negatief zelfbeeld wat niet helpt om vervolgens aan de slag te gaan om vooruitgang te boeken (Powers et al., 2011).

We kijken met evenveel begrip naar onze eigen ideeën en acties als we ernaar zouden kijken wanneer die van een ander zouden zijn geweest. Als we onszelf bijvoorbeeld betrappen op negatieve gedachten, oordelen of acties, dan normaliseren we die en zijn we mild voor onszelf. Vervolgens proberen we te bedenken wat we willen veranderen aan ons eigen gedrag of aan onze situatie.

Toepassing

Progressiegerichte zelfcoaching kan in allerlei situaties waardevol zijn. Iedereen kan namelijk af en toe vastlopen in zijn denken en doen. Dit is normaal. In zulke situaties kan een progressiegerichte coach natuurlijk helpen. Maar vaak zou het ook genoeg kunnen zijn om zelfcoaching toe te passen.

Bron: Handboek Progressiegericht Coachen (2018)

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (6)
  • Bruikbaar (4)