Meta-analyse naar antecedenten en consequenties van motivatie bij leraren

In een nieuw artikel presenteren Slemp et al. (2020) de resultaten van een meta-analyse naar de antecedenten en consequenties van gecontroleerde motivatie en autonome motivatie bij leraren. De meta-analyse, waarbij 1117 correlatiecoëfficiënten uit 102 steekproeven werden geanalyseerd, toetste belangrijke voorspellingen van de zelfdeterminatietheorie.

Trainingen Progressiegericht Werken

Variabelen

De studie onderzocht de relaties tussen de onderstaande drie sets van variabelen:

Resultaten

De studie liet duidelijke voordelen van autonome vormen van lerarenmotivatie zien. Autonoom gemotiveerde leraren waren meer tevreden, gecommitteerd en betrokken dan gecontroleerd gemotiveerde leraren. Daarnaast voelden ze zich beter en hadden ze minder last van burnout, stress en angst. Verder maakten ze meer gebruik van autonomie-ondersteunend gedrag in hun lesgeven. Ander onderzoek laat zien dat dit laatste de kans vergroot op positieve opbrengsten bij leerlingen/studenten.

De onderstaande figuur vat de belangrijkste resultaten samen.

De bevrediging van de psychologische basisbehoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid voorspelden deze positieve lerarenuitkomsten vooral via autonome motivatie. Kort samengevat laten deze resultaten zien dat het bieden van behoeftenondersteuning aan leraren hun autonome motivatie voorspelt die vervolgens welbevinden en autonomie-ondersteuning aan leerlingen voorspelt.

Implicaties

Leraren spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Om hun werk goed te kunnen doen is het nodig dat hun motivatie goed is. dat draagt er aan bij dat ze zich beter zullen voelen en ook beter functioneren. Hier profiteren leerlingen van en de maatschappij als geheel.

Het trainen van leraren is belangrijk en iets waar al veel aandacht voor is. Afgaand op de resultaten van het hier beschreven onderzoek, ligt het voor de hand dat ook het trainen van leidinggevenden in onderwijsorganisaties verstandig is. Door deze leidinggevenden te trainen in autonomie-ondersteunend leidinggeven dragen ze bij aan een betere kwaliteit van motivatie bij leraren.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (0)