Waarom training aan leraren in autonomie-ondersteuning werkt

Goed opgezette trainingen aan leraren in het bieden van autonomie-ondersteuning aan leerlingen werken over het algemeen goed. Onderzoek naar zowel beoordelingen door observatoren als percepties van leerlingen laat zien dat deze getrainde leraren meer in staat zijn een autonomie-ondersteunende stijl van lesgeven te benutten. Dit is positief want het leidt ertoe dat leerlingen meer autonoom gemotiveerd raken, meer betrokken zijn bij de les, beter leren en presteren en zich beter voelen in de klas (zie o.a. Cheon et al., 2012, 2016). Een nieuw longitudinaal onderzoek van Cheon et al., 2017 geeft inzicht in waarom trainingen in autonomie-ondersteuning vaak goed werken. 

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Hypotheses: behoeftenbevrediging, self-efficacy, intrinsieke doelen

Op grond van eerder onderzoek verwachtten de onderzoekers dat er drie factoren zijn die de effectiviteit van trainingen in autonomie-ondersteunend lesgeven zouden verklaren. De eerste factor was de toegenomen bevrediging van de psychologische basisbehoeften van de leraar zelf. Onderzoek heeft namelijk laten zien dat niet alleen leerlingen zich autonomer, competenter en meer verbonden gaan voelen als de leraar competentie-ondersteunend lesgeeft maar ook de leraar zelf. De tweede factor was een toegenomen ‘teaching efficacy’. Dit is het zelfvertrouwen van de leraren dat ze de geleerde technieken kunnen toepassen. De derde factor was het benadrukken van intrinsieke instructiedoelen (persoonlijke en sociale groei) in plaats van extrinsieke doelen (zoals cijfers). De onderstaande figuur laat globaal de opzet zien van het onderzoek.

Resultaten

Dit onderzoek liet ten eerste zien dat de interventie werkte: de leraren die de training ontvangen hadden werden beter in het bieden van autonomie-ondersteunend onderwijs. Via een mediatoranalyse werd onderzocht of de drie hierboven genoemde factoren deze verbetering verklaarden. Het was wel zo dat alle drie de factoren (behoeftenbevrediging, efficacy en intrinsieke doelen stellen) toenamen. Maar slechts twee van deze drie (teacher efficacy en het benadrukken van intrinsieke doelen) medieerden daadwerkelijk de toename in autonomie-ondersteuning door de leraar.

De effecten van training in autonomie-ondersteuning samengevat

De onderstaande figuur vat samen wat de effecten van een training in autonomie-ondersteunend lesgeven dus lijken te zijn op de leraar en op de leerling.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (1)