Progressiemonitoring: tegenmaatregel tegen de negativiteitsbias

Progressiemonitoring kan een krachtige tegenmaatregel tegen de negativiteitsbias zijn. Wij beginnen onze trainingen vrijwel altijd met, wat wij noemen, een erinkomoefeningetje. Dit is een korte oefening, meestal een minuut of 10, die we meestal in duo’s laten doen. Tijdens het erinkomoefeningetje geven we de deelnemers altijd een concrete vraag mee om te bespreken. Een vraag die regelmatig gebruiken is: “Vertel elkaar om beurten eens over betekenisvolle progressie die je de afgelopen periode hebt geboekt.” Vaak blijf ik verrast over hoe goed deze vraag werkt en hoeveel interessants hij oplevert.

Trainingen Progressiegericht Werken

De onzichtbaarheid van bereikte progressie

De focus op bereikte progressie gaat niet vanzelf. Sterker nog, veel mensen hebben meestal weinig zicht op de progressie die ze recent geboekt hebben. Betekenisvolle progressie blijf vaak onzichtbaar. Dit heeft onder andere te maken met de negativiteitsbias. Kort gezegd is de betekenis hiervan: het negatieve valt ons eerder op, beïnvloedt ons sterker en blijft langer hangen dan het positieve. We hebben de negativiteitsbias bijna allemaal in zekere mate, hoewel er wel individuele verschillen zijn. Het is niet een typisch Nederlands verschijnsel. De negativiteitsbias is over de hele wereld vastgesteld.

Het progressieprincipe

Het is nuttig en fijn om wel zicht te krijgen op de betekenisvolle progressie die je hebt bereikt vanwege het progressieprincipe. Dit is het verschijnsel dat de beleving van betekenisvolle progressie, al is het maar geringe progressie, leidt tot positieve percepties, emoties en motivatie en daarmee ook tot beter functioneren.

Progressiemonitoring: tegenmaatregel tegen de negativiteitsbias

Progressiemonitoring, het bewust bijhouden en bespreken van betekenisvolle progressie, is een manier om bereikte progressie zichtbaar te maken en te profiteren van het progressieprincipe. Progressiemonitoring is daarmee een tegenmaatregel tegen de negativiteitsbias. Hier zijn enkele van belangrijkste dingen die het oplevert:

 1. Energie: dit komt doordat je de positieve emotie die je had toen je de progressie boekte opnieuw beleeft. Door deze energieboost kun je er weer gemakkelijker tegenaan.
 2. Een gevoel van competentie: dat er dingen goed gaan ondersteunt je gevoel van competentie. De vervulling van de basisbehoefte aan competentie draagt eraan bij dat je je beter gaan voelen en beter gaat functioneren.
 3. Positieve emoties: je voelt je beter en dit maakt je creatiever (lees meer)

Meerwaarde van het samen bespreken van progressie

Progressiemonitoring is al nuttig als je het zelfstandig doet. Maar door het samen met anderen te doen (zoals in ons erinkomoefeningetje) zijn er nog meer voordelen:

 1. Meer inzicht: Door het moeten uitleggen krijg je bewuster zicht op wat jij deed dat werkte
 2. Besmettelijkheid van positieve emoties: je steekt elkaar aan
 3. Gevoel van verbondenheid: herkenning, elkaar beter leren kennen, nuttige informatie-uitwisseling

Benutten van het progressieprincipe

Je kunt het progressieprincipe op allerlei manieren benutten. Hier zijn enkele suggesties:

 1. Voor jezelf: via een progressiedagboek of via apps, zoals Idonethis
 2. Met collega’s/vakgenoten: via een Progressielunch of via Progressiegerichte intervisie
 3. In teams: via erinkomoefeningetjes tijdens vergaderingen, via Progressiepresentaties of via De cirkeltechniek

Vaker doen

Vrijwel steevast als we deelnemers aan onze trainingen uitnodigen om met elkaar te bespreken welke betekenisvolle progressie ze hebben bereikt vinden ze het fijn en nuttig. Vaak horen we opmerkingen als: “Hier komen we vaak niet aan toe tijdens het werk maar we zouden het veel vaker moeten doen!”

Ja, daar kan ik me wel in vinden.

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (13)
 • Bruikbaar (10)