Progressiegericht woordenboek


 Progressiegerichte intervisie:

Progressiegerichte intervisie verloopt via een aantal stappen, kan in een team van 7 personen worden uitgevoerd,wordt begeleid door een procesvoorzitter, en neemt in totaal zo’n 20 minuten in beslag. Per stap kunnen er meerdere rondjes worden doorlopen. In stap 1 presenteert de casusinbrenger zijn situatie en legt uit waar hij tips over wil ontvangen. In stap 2 is er gelegenheid voor de teamleden om feitelijke vragen te stellen aan de casusinbrenger om goed te begrijpen waar hun tips zich moeten richten. In stap 3 vertellen de teamleden wat hen aanspreekt in wat de casusinbrenger al heeft gedaan, heeft verteld of probeert te bereiken. In stap 4 geven de teamleden tips (die al dan niet geïnspireerd zijn op de progressiegerichte aanpak). In stap 5 vertelt de casusinbrenger welke paar tips het meest bruikbaar lijken en of de oefening nuttig voor hem was. Ten slotte vraag de procesvoorzitter aan de overige teamleden of zij het proces nuttig hebben gevonden.


Klik hier of hier om meer te lezen over Progressiegerichte intervisie

► Verwante begrippen: Progressiegericht werken, Nuttigheidsvraag, Autonomie-ondersteuning
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Parkinson’s law, Tussenpersoonsdesign, Morele ambitie, Promotiedoelen, Verlaten


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.