Progressiegericht zonder dat ik het doorhad

Vanochtend zei iemand: “Ik was progressiegericht zonder dat ik het doorhad.” Dit komt vaker voor dan we denken. Terwijl we misschien zelfkritisch zijn en vinden dat we onze gesprekken te weinig voorbereiden of te weinig bewust omgaan met gespreksvoering doen we vaak veel goed in gesprekken.

Trainingen Progressiegericht Werken

Erinkomoefeningetje

Vanochtend begonnen we in onze training progressiegericht leidinggeven met een erinkomoefeningetje. Na afloop vroegen we of het  gesprekje nuttig en interessant was geweest. Drie deelnemers die met elkaar hadden gesproken zeiden dat ze het nuttig en leuk hadden gevonden.

Progressiegericht  zonder dat ze het doorhadden

Ze hadden met elkaar drie situaties besproken waar ze tevreden over waren omdat er iets goed had gewerkt in wat ze hadden gedaan. toen ze met elkaar reflecteerden op deze situaties merkten ze dat ze in deze situaties heel progressiegericht hadden gewerkt terwijl ze zich daar van tevoren eigenlijk niet zo bewust van waren geweest.

Situatie in het team

Een van de drie vertelde bijvoorbeeld over een situatie in een team waarin teamleden met elkaar aan het discussiëren waren. Ze vertelde dat ze voorheen hen een spiegel voor zou hebben gehouden. Ze zou hen verteld hebben wat ze zag gebeuren en met haar meningen naar voren komen.

Nu had ze het anders aangepakt. Ze had eerst rustig geluisterd en het gesprek even door laten lopen. Vervolgens begon ze een paar vragen te stellen. Hier reageerden de teamleden goed op. Ze werden actief en kwamen met ideeën voor stapjes vooruit. Een bij uitstek progressiegerichte manier van werken.

Progressiegerichte reacties en vragen

Een van de anderen vertelde dat hij tijdens het erinkomoefeningetje de feedback kreeg van een van de anderen dat zijn manier van reageren en vragen stellen mooi progressiegericht was. Hij vertelde dat hij zich dat helemaal niet zo gerealiseerd had.

Eigen gemaakt

Door te reflecteren op deze situaties constateerden zij dat ze eigenlijk al meer doen met progressiegerichte technieken dat ze zich altijd realiseren. Kennelijk hebben ze een aantal dingen al enigszins verinnerlijkt en geautomatiseerd.

Terwijl zij zelf soms het idee hadden: ik doe er te weinig mee of ik kan het nog niet goed, stelden ze nu vast dat de situatie misschien beter is. Ze werken er al meer mee dan ze dachten.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (0)